Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''


Ngày 09 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 13:32 09/11/2018  

Cuộc thi sáng tác “Lời mới làn điệu dân ca địa phương” với chủ đề An toàn giao thông bậc học mầm non năm học 2018- 2019.


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non trực thuộc. Thực hiện công văn số 2414/SGDĐT-GDMN ngày 04/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thừa Thiên Huế về việc cuộc thi sáng tác “Lời mới làn điệu dân ca địa phương” với chủ đề An toàn giao thông bậc học mầm non năm học 2018-2019, Phòng GD&ĐT thông báo cuộc thi cụ thể như sau:

  1. Đối tượng

  Các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập trên địa bàn Thành phố.

2. Thời gian

- Phát động cuộc thi: Từ tháng 9/2018 đến hết tháng 12/2018.

- Nhận sản phẩm dự thi và tổ chức chấm chung khảo: Tháng 01/2019.

- Tổ chức biểu diễn công bố sản phẩm: Sẽ có thông báo cụ thể sau. 

3. Nội dung: Sáng tác “Lời mới làn điệu dân ca địa phương” với chủ đề An toàn giao thông” đối với bậc học mầm non.

4. Hình thức

- Thi theo cụm trường, các cụm tham gia cuộc thi nộp về Phòng GD&ĐT (cho ban tổ chức) bài sáng tác được ghi trên giấy A4 và đĩa thể hiện bài dự thi (ghi hình và tiếng) do giáo viên trình bày.

- Biểu diễn công bố sản phẩm: Biểu diễn các sản phẩm đạt giải trong cuộc thi thông qua Liên hoan “Những làn điệu dân ca địa phương” với chủ đề An toàn giao thông.

5. Số lượng và thể loại dự thi

Mỗi cụm tham gia dự thi 05 thể loại dân ca, mỗi thể loại 01 sản phẩm.

6. Kinh phí: Kinh phí sáng tác, biểu diễn cho các cụm tham gia cuộc thi từ nguồn ngân sách và xã hội hóa.

 7. Tổ chức thực hiện

Các cụm trưởng có trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch, thực hiện nghiêm túc ở các đơn vị. Nộp sản phẩm dự thi về Phòng GD&ĐT trước ngày 15/01/2019.

Trên đây là một số nội dung Phòng GD&ĐT thông báo, đề nghị các đơn vị chuẩn bị chu đáo để tham gia cuộc thi sáng tác “Lời mới làn điệu dân ca địa  phương” với chủ đề An toàn giao thông bậc học mầm non năm học 2018- 2019./.

Tải file

Số lượt xem : 753

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác