Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 14:01 29/06/2018  

Danh sách các đơn vị chưa cập nhật dữ liệu về học sinh trên hệ thống CSDL ngành.

Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc.

Yêu cầu Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc (kèm theo danh sách) đốc thúc giáo viên phụ trách website csdl.moet.gov.vn cập nhật ngay dữ liệu về học sinh và gửi báo cáo về Phòng chậm nhất sáng 30/6/2018.

TT Đơn vị Ghi chú
1 MN Bích Trúc Chưa cập nhật dữ liệu 
2 MN Hương Lưu Chưa cập nhật dữ liệu 
3 TH Trần Quốc Toản Chưa cập nhật dữ liệu 
4 TH&THCS Phượng Hoàng Chưa cập nhật dữ liệu 
5 THCS Nguyễn Chí Diểu Cập nhật chưa đầy đủ

Số lượt xem : 609

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác