Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 29 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 07:33 04/04/2017  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016 - 2017 - KHỐI 8 & 9


DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI MTCT CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2016 - 2017 - KHỐI 9
TT Họ tên Ngày sinh SBD Môn thi Điểm V1 ĐTC Trường Giải
1 Nguyễn Hồng Ngọc 28/05/2002 82 MTCT9 39.25 15.7 Trần Cao Vân 2
2 Đặng Phạm Bảo Vy 11/7/2003 152 MTCT9 38 15.2 Trần Cao Vân 3
3 Lê Ngọc Phú 18/12/2002 97 MTCT9 36.75 14.7 Phạm Văn Đồng 3
4 Vũ Hoàng Minh Tuấn 8/8/2002 141 MTCT9 35.5 14.2 Trần Cao Vân 3
5 Trần Đình Hoàng Ân 28/11/2002 10 MTCT9 35 14 Thống Nhất 3
6 Lê Văn Nhật Huy 12/6/2002 44 MTCT9 34.25 13.7 Phạm Văn Đồng 3
7 Hà Thị Khánh Quỳnh 7/10/2002 108 MTCT9 33.75 13.5 Tôn Thất Tùng 3
8 Trần Thị Xuân Xuân 27/03/2002 154 MTCT9 31.25 12.5 Phan Sào Nam kk
9 Hoàng Hữu Chính 8/12/2002 16 MTCT9 30.5 12.2 Chu Văn An kk
10 Phạm Tiến Duy 11/12/2002 21 MTCT9 30 12 Phan Sào Nam kk
11 Nguyễn Ngọc Bảo Long 22/06/2002 67 MTCT9 27.75 11.1 Hùng Vương kk
12 Phan Quang Minh 23/10/2002 72 MTCT9 27.75 11.1 Lê Hồng Phong kk

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI MTCT CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2016 - 2017 - KHỐI 8

 

TT Họ tên Ngày sinh SBD Môn thi Điểm V1 ĐTC Trường Giải
1 Trần Đình Nhật Anh 8/1/2003 9 MTCT8 37.25 14.9 Đặng Văn Ngữ 3
2 Nguyễn Đặng Khánh Toàn 30/04/2003 137 MTCT8 37.25 14.9 Nguyễn Cư Trinh 3
3 Nguyễn Ái Huyền Trang 3/2/2003 139 MTCT8 36.25 14.5 Trần Cao Vân 3
4 Hoàng Như Vinh 22/10/2003 157 MTCT8 34 13.6 Phạm Văn Đồng 3
5 Lê Quang Hùng 6/10/2003 41 MTCT8 32.5 13 Trần Cao Vân 3
6 Nguyễn Hoàng Hải 4/4/2003 30 MTCT8 32 12.8 Nguyễn Chí Diểu 3
7 Võ Hoàng Huy 13/11/2003 43 MTCT8 30.75 12.3 Hùng Vương 3
8 Nguyễn Hoài Như Ý 29/09/2003 163 MTCT8 29.75 11.9 Chu Văn An kk
9 Nguyễn Trường Như 1/1/2003 94 MTCT8 29.25 11.7 Nguyễn Cư Trinh kk
10 Trần Tuấn Kha 6/4/2003 52 MTCT8 27 10.8 Nguyễn Chí Diểu kk
11 Lê Bá Quốc Trung 3/9/2003 147 MTCT8 26.75 10.7 Đặng Văn Ngữ kk
12 Nguyễn Huỳnh Minh Thư 8/9/2003 131 MTCT8 26.5 10.6 Đặng Văn Ngữ kk
13 Nguyễn Duy Phước 4/9/2003 101 MTCT8 25.25 10.1 Hùng Vương kk

Tải file đính kèm tại đây:

Tải file

Số lượt xem : 684

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác