Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''


Ngày 17 tháng 01 năm 2018


Tin tức

Cập nhật lúc : 03:24 07/02/2013  

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI HỌC SINH GIỎI TIN HỌC CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 201 - 2013


Tin học lớp 3

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường
Tiểu học
Điểm Đạt
giải
Ghi
chú
Word Paint TC
1 46 Vương Thảo Nhi 21/02/04 Thuận Hòa 3.00 5.25 8.25 Nhì  
2 39 Phan Ngọc Tuệ Nguyên 17/04/04 Vĩnh Ninh 3.25 5.00 8.25 Nhì  
3 9 Phạm Thị Ngọc Châu 20/06/04 Kim Long 2 2.75 5.50 8.25 Nhì  
4 37 Huỳnh Nguyễn Bảo Ngọc 26/01/04 Lê Lợi 3.00 5.00 8.00 Nhì  
5 59 Hồ Lê Minh Thi 07/01/04 Phú Hậu  3.50 4.50 8.00 Nhì  
6 56 Nguyễn Thị Xuân Thanh 05/06/04 Ngự Bình 3.50 4.50 8.00 Nhì  
7 34 Lê Vũ Thảo My 14/07/04 Phước Vĩnh 2.75 5.25 8.00 Nhì  
8 14 Huỳnh Ánh Dương 04/09/04 Phú Cát 2.50 5.50 8.00 Nhì  
9 49 Nguyễn Văn Nhật Quang 13/11/04 An Hòa 2.75 5.00 7.75 Ba  
10 35 Nguyễn Thành Nam 13/03/04 Phú Hòa 3.25 4.50 7.75 Ba  
11 44 Châu Thị Cẩm Nhi 02/04/04 An Cựu 2.75 5.00 7.75 Ba  
12 24 Hồ Nhật Hưng 15/06/04 Xuân Phú 3.00 4.75 7.75 Ba  
13 36 Hà Tú Ngân 09/06/04 Phú Thuận 3.25 4.50 7.75 Ba  
14 47 Phạm Thụy Thuần Nhiên 16/12/04 Vĩnh Ninh 2.50 5.00 7.50 Ba  
15 4 Nguyễn Thế Anh 30/04/04 Lý Thường Kiệt 2.25 5.25 7.50 Ba  
16 3 Trần Đức Duy Anh 30/01/04 Tây Lộc 2.50 5.00 7.50 Ba  
17 52 Dương Ngọc Khánh Quỳnh 29/01/04 Phú Hòa 3.00 4.25 7.25 Công nhận  
18 51 Trần Công Minh Quân 16/07/03 Vỹ Dạ 2.50 4.75 7.25 Công nhận  
19 26 Nguyễn Gia Khánh 19/03/04 Trần Quốc Toản 3.25 4.00 7.25 Công nhận  
20 23 Trần Thị Thanh Huyền 26/03/04 An Đông 1 2.75 4.50 7.25 Công nhận  
21 21 Phạm Đình Huy 30/10/04 Lê Lợi 2.25 5.00 7.25 Công nhận  
22 72 Lê Thị Cẩm 28/07/04 An Hòa 3.00 4.25 7.25 Công nhận  
23 13 Hoàng Ánh Dương 04/06/04 Hương Long 3.00 4.25 7.25 Công nhận  
24 10 Lê Nhật Chi 25/07/04 Nguyễn Trãi 3.25 4.00 7.25 Công nhận  
25 2 Nguyễn Thị Phương An 19/08/04 Phú Thuận 3.00 4.25 7.25 Công nhận  
26 40 Nguyễn Hữu Thành Nhân 23/06/04 Nguyễn Trãi 2.50 4.50 7.00 Công nhận  
27 22 Lê Quang Huy 02/10/04 Thuận Lộc 1.75 5.25 7.00 Công nhận  
28 7 Phạm Thái Bảo 14/07/04 Trần Quốc Toản 2.75 4.25 7.00 Công nhận  
29 50 Nguyễn Anh Quân 16/06/04 Tây Lộc 2.50 4.50 7.00 Công nhận  
30 29 Nguyễn Khánh Ly 10/06/04 Ngự Bình 2.25 4.75 7.00 Công nhận  
31 42 Nguyễn Minh Nhật 18/04/04 Vĩnh Ninh 1.75 5.00 6.75 Công nhận  
32 16 Lê Thị Minh Đức 04/04/04 Thủy Xuân 1.50 5.25 6.75 Công nhận  
33 25 Dương Hoàng Tấn Hưng 09/02/04 Huế Star 3.00 3.75 6.75 Công nhận  
34 12 Hà Khánh Diệu 02/04/04 Phú Bình 2.25 4.50 6.75 Công nhận  
35 58 Lê Phương Thảo 17/01/04 Trường An 2.25 4.50 6.75 Công nhận  
36 45 Hoàng Thị Lâm Nhi 20/04/04 Thuận Thành 3.00 3.50 6.50 Công nhận  
37 55 Nguyễn Thị Thanh Thanh 06/11/04 Vỹ Dạ 3.25 3.25 6.50 Công nhận  
38 48 Phan Phước Nguyên Phương 08/05/04 Xuân Phú 2.50 4.00 6.50 Công nhận  
39 70 Hoàng Thị Thanh Trúc 30/06/04 An Đông 1 3.00 3.50 6.50 Công nhận  
40 31 Nguyễn Thị Hoài Minh 12/04/03 Thủy Xuân 1.50 5.00 6.50 Công nhận  
41 28 Châu Trần Vỹ Linh 28/09/04 Lê Lợi 2.00 4.25 6.25 Công nhận  
42 71 Trần Thị Thanh Trúc 26/01/04 Phường Đúc 2.25 4.00 6.25 Công nhận  
43 8 Hoàng Đào Trọng Bảo 15/07/04 Thủy Biều 1.75 4.25 6.00 Công nhận  
44 5 Đặng Trâm Anh 19/01/04 Lý Thường Kiệt 2.00 4.00 6.00 Công nhận  
45 32 Hoàng Thái Hồng Minh 07/10/04 Trần Quốc Toản 2.50 3.50 6.00 Công nhận  
46 20 Trần Minh Hiếu 04/07/04 Trần Quốc Toản 2.00 4.00 6.00 Công nhận  
47 41 Nguyễn Nguyễn Thành Nhân 26/01/04 Phú Bình 2.50 3.50 6.00 Công nhận  
48 66 Trương Thị Minh Tiến 06/10/04 Thuận Lộc 1.50 4.50 6.00 Công nhận  
49 61 Hoàng Thị Minh Thư 18/09/04 Phường Đúc 1.50 4.50 6.00 Công nhận  
50 33 Nguyễn Duy Lê My 05/01/04 Quang Trung 2.00 4.00 6.00 Công nhận  
51 306 Trương Chí Nhân 11/03/04 Tư Thục Chi Lăng 2.25 3.50 5.75 Công nhận  
52 65 Nguyễn Thị Thảo Tiên 05/04/04 Huế Star 2.00 3.75 5.75 Công nhận  
53 67 Nguyễn Đăng Khánh Trang 11/02/04 Thuận Lộc 2.50 3.25 5.75 Công nhận  
54 30 Nguyễn Lê Chi Mai 30/01/04 Trường An 1.00 4.50 5.50 Công nhận  
55 27 Nguyễn Anh Nhật Linh 21/01/04 Thủy Biều 1.50 4.00 5.50 Công nhận  
56 307 Trần Triều Vỹ 26/12/04 Tư Thục Chi Lăng 2.00 3.50 5.50 Công nhận  
57 62 Nguyễn Phước Minh Thư 22/08/04 Phú Cát 2.00 3.50 5.50 Công nhận  
58 17 Nguyễn Châu Quỳnh Giang 25/09/04 Thuận Thành 1.50 3.75 5.25 Công nhận  
59 78 Lê Ngọc Tường Vy 20/03/04 An Đông 2 1.75 3.50 5.25 Công nhận  
60 1 Nguyễn Phúc An 03/03/04 Phường Đúc 2.00 3.25 5.25 Công nhận  
61 19 Cao Ngọc Hiển 08/10/04 Thanh Long 1.25 4.00 5.25 Công nhận  
62 15 Hồ Thanh Thùy Dương 03/04/04 Ngô Kha 0.75 4.25 5.00 Công nhận  
63 68 Trần Lê Bảo Trâm 26/03/04 Phường Đúc 1.50 3.50 5.00 Công nhận  
64 64 Đặng Hà Tiên 09/08/04 Trường An 1.50 3.50 5.00 Công nhận  
65 38 Lê Thị Bảo Ngọc 05/04/04 Hương Sơ 1.50 3.25 4.75    
66 77 Nguyễn Phan Hồng Vân 02/01/04 Quang Trung 1.75 3.00 4.75    
67 54 Lê Quang Thái 27/01/04 Phước Vĩnh 1.75 3.00 4.75    
68 69 Huỳnh Ngọc Trâm 23/02/04 Phú Lưu 1.00 3.50 4.50    
69 43 Lê Hoàng Bảo Nhi 06/10/04 Lê Lợi 1.00 3.50 4.50    
70 18 Ngô Ngọc Khánh 10/05/04 Thuận Lộc 0.50 3.75 4.25    
71 63 Trần Nguyên Cát Tiên 19/03/04 Hương Long 0.50 3.50 4.00    
72 74 Phan Minh 05/11/04 Thanh Long 0.25 3.50 3.75    
73 57 Nguyễn Khoa Anh Thảo 03/06/04 Quang Trung 2.25 1.50 3.75    
74 53 Nguyễn Lê Như Quỳnh 18/05/04 Hương Sơ 0.75 3.00 3.75    
75 76 Nguyễn Thị Kim Uyên 06/06/04 Trường An 1.00 2.25 3.25    
76 60 Cái Thị Anh Thư 05/07/04 Quang Trung 2.00 0.00 2.00    
77 11 Võ Triều Dâng 17/07/04 An Đông 2 1.50 0.00 1.50    
78 6 Huỳnh Nguyễn Gia Bảo 20/01/04 Phú Hậu      0.00    
79 73 Nguyễn Lê Cẩm 12/04/04 Triều Sơn Tây     0.00    
80 75 Hà Văn Tuấn 25/05/04 Triều Sơn Tây     0.00    
Tải file

Số lượt xem : 942

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác