Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 25 tháng 10 năm 2014


Tin tức

Cập nhật lúc : 03:24 07/02/2013  

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI HỌC SINH GIỎI TIN HỌC CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 201 - 2013


Tin học lớp 3

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường
Tiểu học
Điểm Đạt
giải
Ghi
chú
Word Paint TC
1 46 Vương Thảo Nhi 21/02/04 Thuận Hòa 3.00 5.25 8.25 Nhì  
2 39 Phan Ngọc Tuệ Nguyên 17/04/04 Vĩnh Ninh 3.25 5.00 8.25 Nhì  
3 9 Phạm Thị Ngọc Châu 20/06/04 Kim Long 2 2.75 5.50 8.25 Nhì  
4 37 Huỳnh Nguyễn Bảo Ngọc 26/01/04 Lê Lợi 3.00 5.00 8.00 Nhì  
5 59 Hồ Lê Minh Thi 07/01/04 Phú Hậu  3.50 4.50 8.00 Nhì  
6 56 Nguyễn Thị Xuân Thanh 05/06/04 Ngự Bình 3.50 4.50 8.00 Nhì  
7 34 Lê Vũ Thảo My 14/07/04 Phước Vĩnh 2.75 5.25 8.00 Nhì  
8 14 Huỳnh Ánh Dương 04/09/04 Phú Cát 2.50 5.50 8.00 Nhì  
9 49 Nguyễn Văn Nhật Quang 13/11/04 An Hòa 2.75 5.00 7.75 Ba  
10 35 Nguyễn Thành Nam 13/03/04 Phú Hòa 3.25 4.50 7.75 Ba  
11 44 Châu Thị Cẩm Nhi 02/04/04 An Cựu 2.75 5.00 7.75 Ba  
12 24 Hồ Nhật Hưng 15/06/04 Xuân Phú 3.00 4.75 7.75 Ba  
13 36 Hà Tú Ngân 09/06/04 Phú Thuận 3.25 4.50 7.75 Ba  
14 47 Phạm Thụy Thuần Nhiên 16/12/04 Vĩnh Ninh 2.50 5.00 7.50 Ba  
15 4 Nguyễn Thế Anh 30/04/04 Lý Thường Kiệt 2.25 5.25 7.50 Ba  
16 3 Trần Đức Duy Anh 30/01/04 Tây Lộc 2.50 5.00 7.50 Ba  
17 52 Dương Ngọc Khánh Quỳnh 29/01/04 Phú Hòa 3.00 4.25 7.25 Công nhận  
18 51 Trần Công Minh Quân 16/07/03 Vỹ Dạ 2.50 4.75 7.25 Công nhận  
19 26 Nguyễn Gia Khánh 19/03/04 Trần Quốc Toản 3.25 4.00 7.25 Công nhận  
20 23 Trần Thị Thanh Huyền 26/03/04 An Đông 1 2.75 4.50 7.25 Công nhận  
21 21 Phạm Đình Huy 30/10/04 Lê Lợi 2.25 5.00 7.25 Công nhận  
22 72 Lê Thị Cẩm 28/07/04 An Hòa 3.00 4.25 7.25 Công nhận  
23 13 Hoàng Ánh Dương 04/06/04 Hương Long 3.00 4.25 7.25 Công nhận  
24 10 Lê Nhật Chi 25/07/04 Nguyễn Trãi 3.25 4.00 7.25 Công nhận  
25 2 Nguyễn Thị Phương An 19/08/04 Phú Thuận 3.00 4.25 7.25 Công nhận  
26 40 Nguyễn Hữu Thành Nhân 23/06/04 Nguyễn Trãi 2.50 4.50 7.00 Công nhận  
27 22 Lê Quang Huy 02/10/04 Thuận Lộc 1.75 5.25 7.00 Công nhận  
28 7 Phạm Thái Bảo 14/07/04 Trần Quốc Toản 2.75 4.25 7.00 Công nhận  
29 50 Nguyễn Anh Quân 16/06/04 Tây Lộc 2.50 4.50 7.00 Công nhận  
30 29 Nguyễn Khánh Ly 10/06/04 Ngự Bình 2.25 4.75 7.00 Công nhận  
31 42 Nguyễn Minh Nhật 18/04/04 Vĩnh Ninh 1.75 5.00 6.75 Công nhận  
32 16 Lê Thị Minh Đức 04/04/04 Thủy Xuân 1.50 5.25 6.75 Công nhận  
33 25 Dương Hoàng Tấn Hưng 09/02/04 Huế Star 3.00 3.75 6.75 Công nhận  
34 12 Hà Khánh Diệu 02/04/04 Phú Bình 2.25 4.50 6.75 Công nhận  
35 58 Lê Phương Thảo 17/01/04 Trường An 2.25 4.50 6.75 Công nhận  
36 45 Hoàng Thị Lâm Nhi 20/04/04 Thuận Thành 3.00 3.50 6.50 Công nhận  
37 55 Nguyễn Thị Thanh Thanh 06/11/04 Vỹ Dạ 3.25 3.25 6.50 Công nhận  
38 48 Phan Phước Nguyên Phương 08/05/04 Xuân Phú 2.50 4.00 6.50 Công nhận  
39 70 Hoàng Thị Thanh Trúc 30/06/04 An Đông 1 3.00 3.50 6.50 Công nhận  
40 31 Nguyễn Thị Hoài Minh 12/04/03 Thủy Xuân 1.50 5.00 6.50 Công nhận  
41 28 Châu Trần Vỹ Linh 28/09/04 Lê Lợi 2.00 4.25 6.25 Công nhận  
42 71 Trần Thị Thanh Trúc 26/01/04 Phường Đúc 2.25 4.00 6.25 Công nhận  
43 8 Hoàng Đào Trọng Bảo 15/07/04 Thủy Biều 1.75 4.25 6.00 Công nhận  
44 5 Đặng Trâm Anh 19/01/04 Lý Thường Kiệt 2.00 4.00 6.00 Công nhận  
45 32 Hoàng Thái Hồng Minh 07/10/04 Trần Quốc Toản 2.50 3.50 6.00 Công nhận  
46 20 Trần Minh Hiếu 04/07/04 Trần Quốc Toản 2.00 4.00 6.00 Công nhận  
47 41 Nguyễn Nguyễn Thành Nhân 26/01/04 Phú Bình 2.50 3.50 6.00 Công nhận  
48 66 Trương Thị Minh Tiến 06/10/04 Thuận Lộc 1.50 4.50 6.00 Công nhận  
49 61 Hoàng Thị Minh Thư 18/09/04 Phường Đúc 1.50 4.50 6.00 Công nhận  
50 33 Nguyễn Duy Lê My 05/01/04 Quang Trung 2.00 4.00 6.00 Công nhận  
51 306 Trương Chí Nhân 11/03/04 Tư Thục Chi Lăng 2.25 3.50 5.75 Công nhận  
52 65 Nguyễn Thị Thảo Tiên 05/04/04 Huế Star 2.00 3.75 5.75 Công nhận  
53 67 Nguyễn Đăng Khánh Trang 11/02/04 Thuận Lộc 2.50 3.25 5.75 Công nhận  
54 30 Nguyễn Lê Chi Mai 30/01/04 Trường An 1.00 4.50 5.50 Công nhận  
55 27 Nguyễn Anh Nhật Linh 21/01/04 Thủy Biều 1.50 4.00 5.50 Công nhận  
56 307 Trần Triều Vỹ 26/12/04 Tư Thục Chi Lăng 2.00 3.50 5.50 Công nhận  
57 62 Nguyễn Phước Minh Thư 22/08/04 Phú Cát 2.00 3.50 5.50 Công nhận  
58 17 Nguyễn Châu Quỳnh Giang 25/09/04 Thuận Thành 1.50 3.75 5.25 Công nhận  
59 78 Lê Ngọc Tường Vy 20/03/04 An Đông 2 1.75 3.50 5.25 Công nhận  
60 1 Nguyễn Phúc An 03/03/04 Phường Đúc 2.00 3.25 5.25 Công nhận  
61 19 Cao Ngọc Hiển 08/10/04 Thanh Long 1.25 4.00 5.25 Công nhận  
62 15 Hồ Thanh Thùy Dương 03/04/04 Ngô Kha 0.75 4.25 5.00 Công nhận  
63 68 Trần Lê Bảo Trâm 26/03/04 Phường Đúc 1.50 3.50 5.00 Công nhận  
64 64 Đặng Hà Tiên 09/08/04 Trường An 1.50 3.50 5.00 Công nhận  
65 38 Lê Thị Bảo Ngọc 05/04/04 Hương Sơ 1.50 3.25 4.75    
66 77 Nguyễn Phan Hồng Vân 02/01/04 Quang Trung 1.75 3.00 4.75    
67 54 Lê Quang Thái 27/01/04 Phước Vĩnh 1.75 3.00 4.75    
68 69 Huỳnh Ngọc Trâm 23/02/04 Phú Lưu 1.00 3.50 4.50    
69 43 Lê Hoàng Bảo Nhi 06/10/04 Lê Lợi 1.00 3.50 4.50    
70 18 Ngô Ngọc Khánh 10/05/04 Thuận Lộc 0.50 3.75 4.25    
71 63 Trần Nguyên Cát Tiên 19/03/04 Hương Long 0.50 3.50 4.00    
72 74 Phan Minh 05/11/04 Thanh Long 0.25 3.50 3.75    
73 57 Nguyễn Khoa Anh Thảo 03/06/04 Quang Trung 2.25 1.50 3.75    
74 53 Nguyễn Lê Như Quỳnh 18/05/04 Hương Sơ 0.75 3.00 3.75    
75 76 Nguyễn Thị Kim Uyên 06/06/04 Trường An 1.00 2.25 3.25    
76 60 Cái Thị Anh Thư 05/07/04 Quang Trung 2.00 0.00 2.00    
77 11 Võ Triều Dâng 17/07/04 An Đông 2 1.50 0.00 1.50    
78 6 Huỳnh Nguyễn Gia Bảo 20/01/04 Phú Hậu      0.00    
79 73 Nguyễn Lê Cẩm 12/04/04 Triều Sơn Tây     0.00    
80 75 Hà Văn Tuấn 25/05/04 Triều Sơn Tây     0.00    
Tải file

Số lượt xem : 369

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác