Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 13:46 02/09/2017  

Dự thảo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2017-2018


Kính gửi: Các trường tiểu học trực thuộc

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Căn cứ công văn số 2035/SGDĐT-GDTH ngày 23/8/2017 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2017-2018;

Căn cứ công văn số 1208/PGD&ĐT-TCHC ngày 22/8/2017 của Phòng GD&ĐT thành phố Huế về Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018;

Phòng GD&ĐT thành phố Huế hướng dẫn các trường tiểu học trực thuộc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 -2018 như sau:

....

Tải file đầy đủ tại đây

Tải file 1 Tải file 2 Tải file 3

Số lượt xem : 1097

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác