Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''


Ngày 05 tháng 07 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 09:17 01/03/2017  

Giao lưu văn hóa, văn nghệ với chủ đề “ Tiếng hát những trái tim không tật nguyền”

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS trực thuộc. Nhận được công văn số 178/TTNTTT ngày 28/02/2017 của Trung tâm Nghệ thuật Tình thương về việc xin phép giao lưu văn hóa, văn nghệ.

Thực hiện theo công văn số 539/UBND-YT ngày 02/02/2017 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao lưu văn hóa, văn nghệ của Trung tâm Nghệ thuật Tình Thương với chủ đề “ Tiếng hát những trái tim không tật nguyền”.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế đề nghị các trường Tiểu học, THCS trực thuộc triển khai một số nội dung sau:

1. Tạo điều kiện giúp đỡ cho các em tàn tật có năng khiếu âm nhạc được hòa nhập với cộng đồng để vơi đi nỗi bất hạnh.

2. Việc tổ chức giao lưu và hoạt động lành mạnh, có tính nhân văn sâu sắc tác động đến phong trào xây dựng “Trường học thân thiện-Học sinh tích cực”, có ảnh hưởng tích cực đến các hoạt động giáo dục.

3. Thời lượng buổi giao lưu từ 30 đến 40 phút vào đầu giờ học, giờ ra chơi hoặc cuối các buổi học trong tuần.

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/3/2017 đến ngày 06/4/2017.

Trung tâm Nghệ thuật Tình thương sẽ đến làm việc trực tiếp với các trường , đề nghị Hiệu trưởng tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm tổ chức buổi giao lưu đạt kết quả tốt.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, PT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Lâm Thủy

Tải file

Số lượt xem : 550

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác