Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 10:19 26/01/2018  

Giấy mời dự Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018


Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trực thuộc.

Để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục- Đào tạo thành phố Huế tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018.

* Thành phần tham dự: Ông (bà) - Bí thư chi bộ trường học.

                                                      - Hiệu trưởng

                                                      - Phó hiệu trưởng

                                                     - Chủ tịch CĐCS

* Thời gian:  8h00 ngày 31 tháng 01 năm  2018   (thứ tư )

* Địa điểm : Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố Huế

                           (Tầng 2 – Khu nhà B-214 – 24 Tố Hữu)

Để Hội nghị đạt kết quả tốt, Phòng GD&ĐT thành phố Huế yêu cầu các ông (bà) tham dự đầy đủ và đúng thành phần./.

Nơi nhận:                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;                                                                                   Phan Nam  

- Lưu VP.

                                                                                       

 

                                                                         

Số lượt xem : 764

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác