Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "


Ngày 11 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:13 26/08/2016  

Giấy Mời dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục Mầm non năm học 2016-2017 của Phòng GD&ĐT


                                                                                                                                                                                                               

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non trực thuộc

 

          Căn cứ nhiệm vụ năm học 2016-2017 và tình hình thực tiễn về giáo dục mầm non trên địa bàn Thành phố, phòng Giáo dục & Đào tạo Huế tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016-2017 cho cán bộ quản lý các trường mầm non trực thuộc.

1. Thành phần tham dự: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng.

2. Thời gian : Từ 14h00 đến 17h00  ngày 29/8/2016.

3. Địa điểm : Trường THCS Phạm Văn Đồng (12 Lâm Hoằng – thành phố Huế).

          Đề nghị các trường tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian qui định./.

         

          Ghi chú:

Đề nghị các đồng chí CBQL đọc trước bản dự thảo nhiệm vụ năm học 2016-2017 giáo dục mầm non trên website của phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Huế để phát biểu ý kiến tại Hội nghị về các nội dung sau:

- Góp ý về nội dung và hình thức của bản dự thảo;

- Bổ sung nội dung cần thiết;

- Các vấn đề chưa rõ trong văn bản;

- Kiến nghị đề xuất.

Đề nghị các đơn vị chuẩn bị ý kiến để phát biểu.

 

 Nơi nhận:

- Như trên;                                                                                       KT. TRƯỞNG PHÒNG

- Lưu VT, MN                                                                                    P. TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                               

 

                 

                                                                                                          Hồ Thị Ngọc Như

 

 

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 584

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác