Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 11 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 09:39 29/08/2016  

Giấy Mời dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2016-2017 của Phòng GD&ĐT


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học trực thuộc.

 

          Căn cứ nhiệm vụ năm học 2016-2017 và tình hình thực tiễn về giáo dục Tiểu học trên địa bàn Thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo Huế tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp Tiểu học cho cán bộ quản lý các trường Tiểu học trực thuộc.

       1. Thành phần tham dự: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng.

        2. Địa điểm:  Trường THCS Phạm Văn Đồng (12 Lâm Hoằng – thành phố Huế).

  3. Thời gian:  Từ  8 giờ 00 đến 11giờ 00 ngày 01 tháng 9 năm 2016.

Đề nghị  các trường tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định.

Ghi chú:

Đề nghị các đồng chí CBQL đọc trước bản dự thảo nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp Tiểu học trên website của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế và mang theo để phát biểu ý kiến tại hội nghị về các nội dung sau:

- Góp ý về nội dung và hình thức của văn bản dự thảo.

- Bổ sung nội dung cần thiết.

- Các vấn đề chưa rõ trong văn bản.

- Kiến nghị, đề xuất.

Đề nghị các đơn vị chuẩn bị  ý kiến để phát biểu.

 

Nơi nhận:                                                                                  KT. TRƯỞNG PHÒNG                                                                                                                        

- Như trên;                                                                                PHÓ TRƯỞNG PHÒNG                                                                                                            

- Lưu VT, PT.                                                                                      (Đã ký)

 

                                                                                                          Lâm Thủy

 

                                                                                               

 

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 566

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác