Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 10:43 28/03/2016  

GIẤY MỜI


Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị Mầm non,Tiểu học, THCS trực thuộc.

Nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cuối năm học 2015 – 2016 và lấy phiếu thăm dò cán bộ quản lý của Phòng, Phòng Giáo dục thành phố Huế tổ chức Hội nghị Hiệu trưởng của các ngành học, cấp học.

          Thời gian: 14g00 - Ngày thứ tư - 30 tháng 3 năm 2016

          Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Chí Diểu

          Thành phần tham dự: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc

          Để Hội nghị đạt kết quả tốt, Phòng Giáo dục – Đào tạo yêu cầu các đồng chí Hiệu trưởng tham gia đầy đủ và có mặt đúng thời gian.

                                                                                                                                                                                                                       

Số lượt xem : 795

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác