Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''


Ngày 12 tháng 05 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:40 24/08/2018  

Hiến máu tình nguyện năm 2018

Kính gửi: Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị giáo dục trực thuộc. Thực hiện Công văn số 174/UBND-VX ngày 15 tháng 01 năm 2087 của BCĐ vận động HMTN Thành phố Huế về việc triển khai kế hoạch công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế phát động đợt vận động tham gia hiến máu tình nguyện năm 2018 trong lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên ở các đơn vị trường học và công đoàn cơ sở trường học, cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu số lượng vận động toàn ngành: 380 người.

- Chỉ tiêu số lượng vận động ở mỗi đơn vị : Theo bảng phân bổ đính kèm.

- Đối tượng vận động: Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các trường trực thuộc.

- Thời gian hiến máu:

   + Các đơn vị phía Bắc Sông Hương:  Từ 7h00 đến 10h00, ngày 30/8/2018.

   + Các đơn vị phía Nam Sông Hương: Từ 7h00 đến 10h00 ngày 31/8/2018.

- Địa điểm: Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế

( Số 7 đường Ngô Quyền).

            - Chế độ quyền lợi của đơn vị và cá nhân người hiến máu tình nguyện thực hiện theo Thông tư số 33/TT-BYT ngày 27/10/2014 của Bộ Y Tế quy định về các khoản chi  cho công tác tiếp nhận, sàng lọc máu toàn phần và điều chế các chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.

            Các đơn vị gửi danh sách tham gia hiến máu tình nguyện (theo mẫu) về Văn phòng Công đoàn Giáo dục thành phố Huế (số 24 đường Tố Hữu) chậm nhất là ngày 27/8/2018 để theo dõi và tổng hợp báo cáo.  

            Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế đề nghị Hiệu trưởng các trường phối hợp với Chủ tịch công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, giáo viên, nhân viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động và tích cực tham gia.

...

 Tải file đính kèm dưới đây:

Tải file 1 Tải file 2 Tải file 3

Số lượt xem : 535

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác