Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 10 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 16:05 11/08/2016  

Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục cấp tiểu học năm học 2016-2017 của Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế


Nhằm đánh giá kết quả đạt được của giáo dục tiểu học trong năm học 2015-2016 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp tiểu học theo kế hoạch sau:

1. Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo Công đoàn ngành GD&ĐT Thừa Thiên Huế;

- Lãnh đạo Thanh tra Sở GD&ĐT;

- Lãnh đạo các Phòng, ban của Sở GD&ĐT;

- 01 lãnh đạo và 1 chuyên viên  Phòng GD&ĐT phụ trách cấp tiểu học;

- Lãnh đạo Trung tâm Tin học; Trung tâm Giáo dục Năng khiếu Văn Thể Mỹ; Trung tâm y tế học đường của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế.

- Hiệu trưởng của 9 trường tiểu học được công nhận và công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2015-2016;

- Hiệu trưởng của 22 trường tiểu học được công nhận danh hiệu thư viện trường phổ thông năm học 2015-2016;

- Đại diện 1 hiệu trưởng/ Phòng GD&ĐT được công nhận trường đạt phong trào vở sạch – chữ đẹp năm học 2015-2016;

- Hiệu trưởng các trường VNEN.

2. Thời gian: 01 ngày. Khai mạc lúc 8h00 ngày 18 tháng 8 năm 2016

3. Địa điểm: Hội trường của Sở GD&ĐT (Số 22, Lê Lợi, TP Huế)

4. Tài liệu: Sở GD&ĐT sẽ gửi bản dự thảo nhiệm vụ năm học cấp tiểu học năm học 2016-2017 lên mục thông báo website của Sở, các Phòng GD&ĐT tải về, in và chuyển cho những đại biểu của Phòng mình khi tham dự hội nghị.

Để hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp tiểu học có hiệu quả, Sở yêu cầu các Phòng GD&ĐT cử đại biểu tham dự đúng, đủ thành phần và chuẩn bị tài liệu khi tham dự hội nghị./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Website Sở (VBĐH);

- Lưu: VT, GDTH.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

Đặng Phước Mỹ

Tải file

Số lượt xem : 919

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác