Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 23 tháng 07 năm 2019


Tin tức

Cập nhật lúc : 16:05 11/08/2016  

Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục cấp tiểu học năm học 2016-2017 của Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế


Nhằm đánh giá kết quả đạt được của giáo dục tiểu học trong năm học 2015-2016 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp tiểu học theo kế hoạch sau:

1. Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo Công đoàn ngành GD&ĐT Thừa Thiên Huế;

- Lãnh đạo Thanh tra Sở GD&ĐT;

- Lãnh đạo các Phòng, ban của Sở GD&ĐT;

- 01 lãnh đạo và 1 chuyên viên  Phòng GD&ĐT phụ trách cấp tiểu học;

- Lãnh đạo Trung tâm Tin học; Trung tâm Giáo dục Năng khiếu Văn Thể Mỹ; Trung tâm y tế học đường của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế.

- Hiệu trưởng của 9 trường tiểu học được công nhận và công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2015-2016;

- Hiệu trưởng của 22 trường tiểu học được công nhận danh hiệu thư viện trường phổ thông năm học 2015-2016;

- Đại diện 1 hiệu trưởng/ Phòng GD&ĐT được công nhận trường đạt phong trào vở sạch – chữ đẹp năm học 2015-2016;

- Hiệu trưởng các trường VNEN.

2. Thời gian: 01 ngày. Khai mạc lúc 8h00 ngày 18 tháng 8 năm 2016

3. Địa điểm: Hội trường của Sở GD&ĐT (Số 22, Lê Lợi, TP Huế)

4. Tài liệu: Sở GD&ĐT sẽ gửi bản dự thảo nhiệm vụ năm học cấp tiểu học năm học 2016-2017 lên mục thông báo website của Sở, các Phòng GD&ĐT tải về, in và chuyển cho những đại biểu của Phòng mình khi tham dự hội nghị.

Để hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp tiểu học có hiệu quả, Sở yêu cầu các Phòng GD&ĐT cử đại biểu tham dự đúng, đủ thành phần và chuẩn bị tài liệu khi tham dự hội nghị./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Website Sở (VBĐH);

- Lưu: VT, GDTH.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

Đặng Phước Mỹ

Tải file

Số lượt xem : 892

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác