Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "


Ngày 09 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:42 15/08/2016  

Hướng dẫn chức năng mới trên Cổng thông tin GD&ĐT và thông báo một số nội dung về công tác thống kê đầu năm học 2016-2017


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH và THCS trên địa bàn.

Trong năm học 2016-2017 Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng xong một số chức năng mới trên Cổng thông tin GD&ĐT nhằm hỗ trợ các đơn vị trong công tác lập danh sách tuyển mới học sinh các lớp đầu cấp, xếp lớp, lập lịch báo giảng và kế hoạch sử dụng thiết bị; Phòng GD&ĐT thành phố Huế hướng dẫn các đơn vị một số nội dung sau:

1. Các đơn vị nghiên cứu hướng dẫn và thực hiện các chức năng mới trên Cổng thông tin GD&ĐT (đính kèm file hướng dẫn sử dụng trên trang website của Phòng).

2. Nhằm phục vụ công tác quản lý có hiệu quả, do vậy bắt đầu năm học 2016-2017 Sở và Phòng yêu cầu các đơn vị thực hiện cập nhật Lịch báo giảng và Kế hoạch sử dụng thiết bị trên Cổng thông tin GD&ĐT của Sở.

3. Qua kiểm tra, rà soát số liệu thống kê trên Cổng thông tin GD&ĐT, Phòng nhận thấy nhiều đơn vị cập nhật thiếu và sai sót nhiều nên số liệu thống kê chưa đảm bảo chính xác, do vậy Phòng yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ từng nội dung ( theo bảng lưu ý trong việc cập nhật thông tin đính kèm) để cập nhật đúng, đủ nhằm đảm bảo tính chính xác số liệu báo cáo.

4. Ngoài Cổng thông tin GD&ĐT của Sở: http://qlttgddt.thuathienhue.gov.vn các đơn vị cập nhập đầy đủ số liệu trên Cổng thống kê của Bộ GD&ĐT:  http://thongke.smas.edu.vn  rồi thực hiện báo cáo số liệu qua Cổng trước ngày 25/8/2016.

5. Đối với các trường tiểu học ngoài 02 cổng trên, các đơn vị cập nhật đầy đủ số liệu trên Cổng của Vụ tiểu học: http://eqms.eos.edu.vn  rồi thực hiện báo cáo số liệu qua Cổng trước ngày 10/9/2016.

Phòng yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị kiểm tra tính chính xác của số liệu, đồng thời các số liệu báo cáo phải khớp với nhau rồi mới thực hiện gửi báo cáo số liệu qua Cổng thống kê đúng thời gian quy định để Phòng tổng hợp báo cáo UBND thành phố Huế và Sở GD-ĐT./.

 

Nơi nhận:       

- Như trên;

- LĐ&CVPT-MN;

- Lưu VT, PT.

          KT. TRƯỞNG PHÒNG        

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  (Đã ký)

 

                                                


Lâm Thủy

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 706

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác