Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "


Ngày 16 tháng 10 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:44 03/06/2021  

Hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2021-2022

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐTngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh trung học phổ thông (THPT);

Căn cứ Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 1006/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 20/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 3050 /UBND-VX  ngày 25/5/2021 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2021-2022;

Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022 và tình hình thực tế về nhu cầu đi học và khả năng đáp ứng của các đơn vị trường học trực thuộc.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế (GD&ĐT) hướng dẫn công tác tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Thực hiện tốt công tác huy động, tuyển sinh vào các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên cơ sở đảm bảo yêu cầu giáo dục toàn diện, phát triển năng lực cá nhân; giáo dục các em trở thành những người có lòng yêu nước có phẩm chất, năng lực, sức khoẻ tốt đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đạt mục tiêu phát hiện bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, gắn liền với đảm bảo công tác phổ cập giáo dục các cấp học và phân luồng giáo dục.

2. Yêu cầu

- Tổ chức tuyển sinh các lớp đầu cấp học năm học 2021-2022 theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng GD&ĐT.

- Đảm bảo quyền được học tập của học sinh, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, thuận lợi cho học sinh và phụ huynh học sinh.

- Đảm bảo quản lý chặt chẽ công tác tuyển sinh; các đơn vị phải có kế hoạch, phương án tuyển sinh cụ thể; thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Trong thời gian tuyển sinh, các trường không giải quyết chuyển trường và tiếp nhận chuyển trường đối với những đối tượng thuộc diện tuyển sinh; không được vận động, quyên góp và thu các khoản kinh phí ngoài quy định của Bộ GD&ĐT, HĐND- UBND tỉnh và thành phố, Sở GD&ĐT; các khoản thu kinh phí Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định tại Thông tư 55, thu thỏa thuận (đồng phục, tiếng Anh tăng cường, kĩ năng sống, bán trú,...) chỉ được thực hiện sau khi có sự đồng thuận của tất cả cha mẹ học sinh thông qua hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường năm học 2021-2022 (có biên bản hội nghị và ý kiến đồng thuận của từng cha mẹ học sinh). 

....

Tải file đầy đủ bên dưới

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 1143

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác