Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 14:39 09/01/2018  

Hướng dẫn đánh giá trung tâm học tập cộng đồng năm 2017


Kính gửi: Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng 27 phường. Thực hiện Công văn số 2553/BGDĐT-GDTX ngày 18/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 59/SGDĐT-GDCN-GDTX ngày 12/01/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn đánh giá trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ).

Nhằm giúp các TTHTCĐ tự đánh giá và cơ quan quản lí đánh giá hiệu quả hoạt động để xác định được mức độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của TTHTCĐ; đồng thời định hướng TTHTCĐ hoạt động toàn diện, phát triển bền vững, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của mọi tầng lớp nhân dân và xây dựng xã hội học tập từ cơ sở; Phòng GD&ĐT Thành phố yêu cầu TTHTCĐ các phường thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức tự đánh giá và báo cáo kết quả đạt được trong năm 2017 (phụ lục 1).

2. Tổ chức đánh giá, cho điểm theo 4 nhóm nội dung cơ bản: bộ máy quản lý; tổ chức hoạt động; huy động sự tham gia của xã hội; hiệu quả hoạt động (phụ lục 2).

3. Xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm 2018 (phụ lục 3).

....

Tải file đính kèm tại đây

Tải file 1 Tải file 2 Tải file 3

Số lượt xem : 741

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác