Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "


Ngày 06 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 10:56 08/12/2015  

Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I của Tiểu học, năm học 2015 - 2016


Kính gửi: Các trường tiểu học trực thuộc Thực hiện kế hoạch năm học 2015 - 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế (Phòng GD&ĐT) và công văn số 2981/SGDĐT-GDTH ngày 07/12/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế (Sở GD&ĐT) về việc Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I năm học 2015-2016, Phòng GD&ĐT hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I đối với học sinh tiểu học như sau:

1. Các trường rà soát lại chương trình theo kế hoạch dạy học của Sở và Phòng GD&ĐT đến cuối tháng 12/2015 kết thúc chương trình tuần 18 và hoàn thành việc kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2015-2016 trước ngày 28/12/2015.

2. Các trường tự tổ chức ra đề kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I năm học 2015-2016 theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và công văn số 1146/PGDĐT-PT ngày 18/9/2015 của Phòng GD&ĐT đảm bảo các quy định sau:

- Căn cứ theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông; đảm bảo tính chính xác, phân hóa được đối tượng học sinh.

- Đảm bảo bí mật tuyệt đối, có quy định, quy trình về ra đề, in sao và mở đề cụ thể; có quyết định cử người ra đề, duyệt đề và các biên bản kèm theo.

- Thực hiện quy trình tổ chức kiểm tra theo hướng đề chung ở từng khối lớp, chủ động tổ chức theo kế hoạch của trường đảm bảo nghiêm túc việc coi và chấm kiểm tra theo Thông tư 30, không tổ chức kiểm tra vào các ngày 24, 25/12/2015. Phòng sẽ có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức kiểm tra học kỳ I ở các trường.

3. Đối với môn tiếng Anh cần kiểm tra cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo công văn số 3032/BGDĐT-GDTH ngày 09/5/2013 của Bộ GD&ĐT.

4. Các trường gửi báo cáo thống kê chất lượng theo Thông tư 30 lên cổng EQMS của Bộ GD&ĐT đúng thời hạn quy định và nộp báo cáo sơ kết cuối học kỳ I bằng văn bản về bộ phận phổ thông Phòng GD&ĐT hạn cuối ngày 05/01/2016.

Nhận được công văn này, Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện những nội dung đã hướng dẫn./.

Tải file

Số lượt xem : 1033

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác