Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

Cập nhật lúc : 09:25 30/11/2018  

Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I bậc Tiểu học năm học 2018 - 2019


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc. Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế (Phòng GD&ĐT) và công văn số 2895/SGDĐT-GDTH ngày 26/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế (Sở GD&ĐT) về việc Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I năm học 2018 - 2019, Phòng GD&ĐT hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I năm học 2018 – 2019 đối với học sinh tiểu học như sau:

I. Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I

          1. Nội dung, chương trình và yêu cầu đề kiểm tra

          1.1. Các trường rà soát chương trình theo kế hoạch dạy học, có kế hoạch dạy bù kiến thức cho học sinh để kịp tiến độ chương trình, kết thúc chương trình tuần 18 và hoàn thành việc kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I năm học 2018 - 2019 trước ngày 31/12/2018.

          1.2. Các trường tự tổ chức ra đề kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I năm học 2018 – 2019 theo Điều 10 của Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT (Thông tư 22) ngày 22/9/2016 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT), đảm bảo các quy định cơ bản sau:

- Nội dung kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT.

- Kiểm tra theo đề chung các môn ở các khối lớp, đảm bảo tính chính xác, khoa học, đánh giá đúng kết quả học tập thực chất của học sinh; đề kiểm tra đảm bảo bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh được thiết kế theo 4 mức (mức 1: 30%; mức 2: 30%; mức 3: 30%; mức 4: 10%) có trắc nghiệm và tự luận, phân hóa được đối tượng học sinh.

 - Hiệu trưởng chỉ đạo việc tổ chức ra đề nghiêm túc và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra lộ đề; đề kiểm tra phải bí mật tuyệt đối, có quy định, quy trình về ra đề, in sao đề và mở đề cụ thể; có quyết định cử người ra đề, duyệt đề và các biên bản kèm theo.

- Thực hiện đúng quy trình tổ chức kiểm tra; đảm bảo nghiêm túc việc coi và chấm kiểm tra.

          1.3. Đối với môn Ngoại ngữ kiểm tra 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Thời gian kiểm tra 40 phút, trong đó nghe 10 phút, viết 15 phút, đọc 15 phút, kỹ năng nói giáo viên kiểm tra vào một buổi riêng theo các tiết dạy trên lớp. Kết quả kiểm tra là kết quả điểm cộng của 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đánh giá học sinh thực hiện theo Thông tư 22.

          1.4. Đối với môn Tin học, thời gian kiểm tra 1 tiết với 30% thời gian cho bài tập lý thuyết và 70% thời gian cho bài tập thực hành.

          - Nội dung kiểm tra lý thuyết có thể tự luận hoặc trắc nghiệm, hoặc vừa tự luận vừa trắc nghiệm, tối đa 3 điểm.

          - Nội dung kiểm tra thực hành: học sinh hoàn thành bài thực hành theo yêu cầu nội dung đã học, tối đa 7 điểm.

          - Điểm kiểm tra môn Tin học được tính là tổng điểm lý thuyết và thực hành.

          - Đề kiểm tra lý thuyết và thực hành của học sinh ở thời gian khác nhau phải có đề khác nhau.

          1.5. Các lớp dạy theo mô hình trường học mới (VNEN) tại trường tiểu học Hương Long thực hiện việc kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I như các lớp phổ thông hiện hành; thực hiện đánh giá học sinh theo các quy định được nêu trong Thông tư 22.

          2. Tổ chức kiểm tra và chấm bài

          2.1. Tổ chức kiểm tra

          - Các trường tổ chức nghiêm túc việc kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I đảm bảo tính khách quan, chính xác, công bằng; kết quả đạt được phản ánh đúng thực chất năng lực của học sinh. Thành lập Ban ra đề kiểm tra, Hội đồng coi, chấm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I; các loại hồ sơ phục vụ coi, chấm kiểm tra phải theo mẫu quy định chung (mẫu như năm học trước). 

          - Đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3: Trường tổ chức kiểm tra theo lớp. Hiệu trưởng bố trí giáo viên dạy khác khối làm giám thị, không được đổi chéo giáo viên giữa 2 lớp với nhau.

          - Đối với lớp 4: Trường tổ chức kiểm tra theo lớp. Môn Toán, môn Tiếng Việt, môn Khoa học, Lịch sử, Địa lý bố trí giáo viên lớp 1, lớp 2, lớp 3 và bổ sung giáo viên lớp 5 (nếu thiếu) làm giám thị.

          - Đối với lớp 5: Trường tổ chức kiểm tra theo lớp. Môn Toán, môn Tiếng Việt bố trí giáo viên lớp 3, lớp 4 làm giám thị. Môn Tiếng Anh bố trí 01 giáo viên Tiếng Anh và 01 giáo viên dạy khác khối làm giám thị (hoặc 2 giáo viên dạy khối khác làm giám thị nếu không đủ giáo viên Tiếng Anh) ; các môn Khoa học, Lịch sử, Địa lý bố trí giáo viên lớp 1, lớp 2, lớp 3 làm giám thị.

          - Mỗi phòng ở các khối lớp phải bố trí 2 giáo viên coi kiểm tra.

          - Nhà trường lập đầy đủ biên bản diễn biến kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I từ khâu chuẩn bị cho đến khi hoàn tất công tác chấm bài kiểm tra.

          2.2. Tổ chức chấm bài

- Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chấm bài đảm bảo tính chính xác, khách quan. Khi chấm bài, giáo viên ghi những hạn chế của học sinh trong quá trình làm bài, kèm theo lời nhận xét tường minh để giúp giáo viên và phụ huynh có cơ sở bồi dưỡng, rèn luyện cho học sinh trong học kỳ II; quan tâm việc ghi nhật ký vào sổ chủ nhiệm để có minh chứng nhận xét học bạ vào cuối năm học.

- Căn cứ vào bài làm của học sinh, lãnh đạo các trường cần tổ chức các chuyên đề sinh hoạt chuyên môn để khắc phục những hạn chế của học sinh.

          2.3. Thời gian kiểm tra và chấm bài

  a) Thời gian kiểm tra, chấm các môn sau đây thực hiện theo lịch chung của Phòng:

- Ngày 26 và 27/12/2018: Kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt lớp 4, lớp 5 và môn Tiếng Anh lớp 5.

+ Sáng 26/12/2018: Kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 4 và lớp 5.

+ Chiều 26/12/2018: Kiểm tra môn Toán lớp 4 và lớp 5.

+ Sáng 27/12/2018: Kiểm tra phần Nghe - Viết - Đọc môn Tiếng Anh lớp 5.

- Ngày 28 và 29/12/2018: Chấm bài môn Toán, Tiếng Việt lớp 4, lớp 5.

b) Các môn còn lại của các khối lớp do trường chủ động bố trí, sắp xếp lịch kiểm tra theo nội dung chương trình của từng môn học.

....

Tải file đầy đủ dưới đây

Tải file

Số lượt xem : 1873

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác