Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''


Ngày 11 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:06 24/11/2017  

Hướng dẫn kiểm tra HK1 cấp THCS năm học 2017-2018

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Thực hiện nhiệm vụ năm học và những định hướng tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở hướng dẫn các đơn vị những vấn đề liên quan công tác tổ chức kiểm tra học kỳ 1 của năm học 2017-2018 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

Đánh giá chính xác, công bằng quá trình thực hiện chương trình, tổ chức dạy học và năng lực học tập của học sinh các lớp trong học kỳ của các đơn vị giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.

Thông tin về kết quả kiểm tra là cơ sở để các cấp quản lý giáo dục đánh giá quá trình tổ chức dạy học, rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và quản lý của đơn vị, thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục.

1.2. Yêu cầu

Các đơn vị phải thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra các môn học theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo. Đối với những lớp Sở không tổ chức ra đề kiểm tra chung, các đơn vị phải có kế hoạch chỉ đạo, tổ chức biên soạn và sao in đề, tiến hành kiểm tra nghiêm túc theo đúng các yêu cầu của chương trình, đảm bảo tính an toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối.

Việc đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả học lực, hạnh kiểm học sinh phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và theo đúng thời gian quy định; những thông tin về đánh giá phải được thực hiện công khai và chia sẻ cho giáo viên, học sinh.

2. Tổ chức kiểm tra học kỳ

2.1. Yêu cầu về nội dung câu hỏi kiểm tra

- Kiểm tra được những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi chương trình đã giảm tải của môn học.

- Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện mức độ yêu cầu chuẩn về kiến thức và kỹ năng đã xác định trong chương trình dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đề kiểm tra phải phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với thời gian quy định. Nội dung của hướng dẫn chấm phải thể hiện rõ ràng, cụ thể mức độ, phạm vi các vấn đề đòi hỏi học sinh phải giải quyết ở đề kiểm tra. Biểu điểm phải đánh giá đúng chất lượng, phân loại trình độ học sinh.

- Các đơn vị nghiên cứu Công văn số 2142/SGDĐT-GDTrH ngày 06/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực môn Tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014-2015 để triển khai thực hiện.

- Phạm vi câu hỏi kiểm tra được tính đến tuần thứ 14 chương trình học kỳ 1 đối với cấp THCS.

...

Tải file đầy đủ bên dưới

Tải file

Số lượt xem : 1137

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác