Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 07:32 04/12/2017  

Hướng dẫn kiểm tra học kì I và báo cáo kết quả kiểm tra cấp THCS Năm học 2017-2018

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 của Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Huế (Phòng GD&ĐT), công văn số 2905/SGD&ĐT-GDTrH ngày 23/11/2017 của Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế (Sở GD&ĐT) về việc kiểm tra học kì I (HKI) cấp THCS, Phòng GD&ĐT hướng dẫn kế hoạch thực hiện như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Đánh giá chính xác, công bằng quá trình thực hiện chương trình, tổ chức dạy học và năng lực học tập của học sinh các lớp trong HKI của các trường THCS trên địa bàn.

Thông tin về kết quả kiểm tra là cơ sở để các cấp quản lý giáo dục đánh giá quá trình tổ chức dạy học, rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và quản lý của đơn vị, thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Yêu cầu

Các trường phải thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra các môn học theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT. Hiệu trưởng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu trường kiểm tra sai lịch. Phòng sẽ có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức coi - chấm ở các trường.

Các trường phải tổ chức dạy học đảm bảo kế hoạch nội dung, chương trình theo quy định và ôn tập cho học sinh (HS) thật kĩ trước khi kiểm tra theo công văn số 1545/ PGD&ĐT-PT ngày 10/11/2017 về việc tổ chức ôn tập chuẩn bị kiểm tra HKI năm học 2017-2018, đồng thời giáo dục HS tính nghiêm túc, trung thực; kiên quyết xử lí các trường hợp quay cóp, gian lận trong kiểm tra.

Hiệu trưởng phải phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên trong hội đồng coi, chấm và có đủ các loại biên bản tổ chức kiểm tra HKI của hội đồng coi, chấm theo quy định.

II. Tổ chức kiểm tra học kì

1. Yêu cầu về nội dung câu hỏi kiểm tra

- Kiểm tra được những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kĩ năng thực hành của HS trong phạm vi chương trình đã giảm tải của môn học.

- Nội dung đề kiểm tra đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện mức độ yêu cầu chuẩn về kiến thức, kĩ năng đã xác định trong chương trình dạy học của Bộ GD&ĐT.

- Đề kiểm tra phải phân loại được trình độ HS, phù hợp với thời gian quy định.

- Nội dung của hướng dẫn chấm phải thể hiện rõ ràng, cụ thể mức độ, phạm vi các vấn đề đòi hỏi HS phải giải quyết ở đề kiểm tra.

- Biểu điểm phải đánh giá đúng chất lượng, phân loại trình độ HS.

- Phạm vi câu hỏi kiểm tra các khối lớp tính đến tuần thứ 14 thuộc chương trình HKI của cấp THCS. Sau kiểm tra, các trường phải tiếp tục dạy học để hoàn thành nội dung chương trình các tuần còn lại của học kì theo quy định.

...

Tải file đầy đủ bên dưới

Tải file

Số lượt xem : 1665

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác