Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 16:40 23/11/2018  

Hướng dẫn kiểm tra học kì I và báo cáo kết quả kiểm tra cấp THCS Năm học 2018-2019


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế (Phòng GD&ĐT), công văn số 2819/SGDĐT-GDTrH ngày 15/11/2018 của Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế (Sở GD&ĐT) về việc kiểm tra học kì I (HKI) cấp THCS năm học 2018-2019, Phòng GD&ĐT hướng dẫn kế hoạch thực hiện như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Đánh giá chính xác, công bằng quá trình thực hiện chương trình, tổ chức dạy học và năng lực học tập của học sinh (HS) các lớp trong HKI của các trường THCS trên địa bàn.

Thông tin về kết quả kiểm tra là cơ sở để các cấp quản lý giáo dục đánh giá quá trình tổ chức dạy học, rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và quản lý của đơn vị, thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Yêu cầu

Các trường phải thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra các môn học theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT. Đối với những lớp Sở, Phòng không tổ chức ra đề kiểm tra chung, các trường phải có kế hoạch chỉ đạo, tổ chức biên soạn và sao in đề, tiến hành kiểm tra nghiêm túc theo đúng các yêu cầu của chương trình, đảm bảo tính an toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối. Hiệu trưởng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu trường kiểm tra sai lịch. Phòng sẽ có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức coi - chấm ở các trường.

Các trường phải tổ chức dạy học đảm bảo kế hoạch nội dung, chương trình theo quy định và ôn tập cho HS thật kĩ trước khi kiểm tra, đồng thời giáo dục HS tính nghiêm túc, trung thực; kiên quyết xử lí các trường hợp quay cóp, gian lận trong kiểm tra.

Hiệu trưởng phải phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên trong hội đồng coi, chấm và có đủ các loại biên bản tổ chức kiểm tra HKI của hội đồng coi, chấm theo quy định.

Việc đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả học lực, hạnh kiểm HS phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và theo đúng thời gian quy định; những thông tin về đánh giá phải được thực hiện công khai và chia sẻ cho giáo viên, HS.

II. Tổ chức kiểm tra học kì

1. Yêu cầu về nội dung câu hỏi kiểm tra

- Kiểm tra được những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kĩ năng thực hành của HS trong phạm vi chương trình đã giảm tải của môn học.

- Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện mức độ yêu cầu chuẩn về kiến thức, kĩ năng đã xác định trong chương trình môn học của Bộ GD&ĐT.

- Đề kiểm tra phải phân loại được trình độ HS, phù hợp với thời gian quy định.

- Nội dung của hướng dẫn chấm phải thể hiện rõ ràng, cụ thể mức độ, phạm vi các vấn đề đòi hỏi HS phải giải quyết ở đề kiểm tra.

- Biểu điểm phải đánh giá đúng chất lượng, phân loại trình độ HS.

- Phạm vi câu hỏi kiểm tra các khối lớp tính đến tuần thứ 14 thuộc chương trình HKI của cấp THCS. Sau kiểm tra, các trường phải tiếp tục dạy học để hoàn thành nội dung chương trình các tuần còn lại của học kì theo quy định.

2. Môn kiểm tra

- Sở GD&ĐT ra đề 8 (tám) môn của lớp 9: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học và Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật).

- Phòng GD&ĐT ra đề kiểm tra 8 (tám) môn các khối từ lớp 6 đến lớp 8 như sau:

+ Lớp 6, 7: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí, Sinh học, Vật lí, GD Công dân.

+ Lớp 8: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí, Sinh học, Vật lí, Hoá học.

- Trường ra đề, tổ chức kiểm tra các môn còn lại ở các khối lớp theo kế hoạch của trường đảm bảo nghiêm túc theo đúng quy định và kết thúc trước ngày 31/12/2018.

3. Hình thức câu hỏi kiểm tra

3.1. Đối với các môn do Sở GD&ĐT ra đề

a) Môn Ngoại ngữ 1 (Anh, Pháp, Nhật):

Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm (theo Công văn số 2799/SGDĐT-GDTrH ngày 12/11/2018 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kì I đối với môn ngoại ngữ lớp 9 và 12 năm học 2018-2019 – Phòng GD&ĐT đã sao lục công văn gửi các trường số 1529/SL ngày 16/11/2018). Đề kiểm tra môn Tiếng Anh có 2 loại đề dành cho chương trình Tiếng Anh 10 năm và Tiếng Anh 7 năm. Các môn Tiếng Pháp, Tiếng Nhật chỉ có một loại đề chung cho tất cả HS.

Đề kiểm tra môn ngoại ngữ được in trên giấy A3, có 4 mã đề, được sắp xếp theo từng nhóm mã đề: 1, 2, 3, 4. Do vậy, để thuận lợi cho việc phát đề theo số lượng HS của mỗi phòng, lãnh đạo trường dành thời gian thích hợp (từ 10 đến 30 phút) trước giờ kiểm tra để phân công, hướng dẫn giáo viên xếp các đề theo thứ tự mã 1, 2, 3, 4; việc phát đề kiểm tra đảm bảo các HS ngồi cạnh nhau theo cả hàng ngang và hàng dọc không trùng mã đề.

b) Các môn còn lại: Kiểm tra theo hình thức tự luận.

Thời gian làm bài kiểm tra: 90 phút đối với các môn Toán, Ngữ văn; 45 phút đối với các môn còn lại.

3.2. Đối với các môn do Phòng GD&ĐT ra đề

a) Môn Tiếng Anh lớp 6, lớp 7, lớp 8 (hệ 10 năm): Phòng ra đề gồm 2 kỹ năng đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ theo hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan; thời gian làm bài là 30 phút.

b) Các môn khác: Kiểm tra theo hình thức tự luận; thời gian làm bài: 90 phút đối với các môn Toán, Ngữ văn; 45 phút đối với các môn còn lại.

3.3. Đối với các môn do trường ra đề

a) Môn Ngoại ngữ:

- Môn Tiếng Anh lớp 6, lớp 7, lớp 8 (hệ 7 năm): Các trường tự ra đề đảm bảo 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) và kiến thức ngôn ngữ.

- Môn Tiếng Anh lớp 6, lớp 7, lớp 8 (hệ 10 năm): Các trường tự ra đề 2 kỹ năng nghe, nói (mỗi kỹ năng là 2 điểm) và chủ động tổ chức kiểm tra (báo cáo kế hoạch kiểm tra về Phòng GD&ĐT trước khi tiến hành).

- Môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật ngoại ngữ 1 và ngoại ngữ 2 của các khối lớp còn lại, các trường ra đề theo văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và chủ động tổ chức kiểm tra.

b) Các môn còn lại: Các trường kiểm tra theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan phù hợp với yêu cầu môn học.

Lưu ý:

- Đối với kiểm tra môn Tiếng Anh, các trường nghiên cứu công văn số 940/PGDĐT-PT ngày 13/10/2014 của Phòng GD&ĐT hoặc công văn số 2142/SGDĐT-GDTrH ngày 06/10/2014 của Sở GD&ĐT về việc triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn Tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014-2015 để  triển khai thực hiện.

- Các trường thành lập Ban ra đề, sao in đề kiểm tra các bộ môn không do Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT ra đề. Tuyệt đối không cử những cán bộ, giáo viên có con, em ruột đang học trong trường, đang tổ chức các lớp dạy thêm học sinh trong trường tham gia Ban ra đề kiểm tra. Ban ra đề kiểm tra và sao in có nhiệm vụ:

+ Ra đề kiểm tra và hướng dẫn chấm.

+ Tổ chức đánh máy, sao in, đóng gói và niêm phong đề.

+ Giữ bí mật tuyệt đối về nội dung đề, hướng dẫn chấm và các công việc của hội đồng.

+ Ban ra đề kiểm tra làm việc theo nguyên tắc: trực tiếp, bí mật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, bảo mật và các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ.

...

Tải file đầy đủ bên dưới

Tải file

Số lượt xem : 3316

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác