Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "


Ngày 07 tháng 07 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:32 22/12/2017  

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ DỰ THI TRÊN TRANG WEB HTTP://TRUONGHOCKETNOI.EDU.VN


ĐĂNG KÝ, NỘP HỒ SƠ DỰ THI LÊN SỞ GDĐT (Dành cho tác giả / nhóm tác giả của từng dự án)

Bước 1: Nhập mã dự thi

             - Nhận mã dự thi do Sở GD&ĐT cấp.

             - Chọn “Cuộc thi”.

             - Chọn “Cuộc thi khoa học, kĩ thuật dành cho học sinh trung học, năm học 2017-2018”

             - Nhập mã dự thi.

             - Ấn nút “Xác nhận mã dự thi”.

Bước 2: Chỉnh sửa, xác nhận thông tin đề tài.

            - Chọn nút “Thông tin đề tài”.

            - Chọn “Sửa thông tin đề tài” để chính sửa (nếu cần).

            - Tìm kiếm và thêm người hướng dẫn (nếu cần).

            - Ấn nút “Xác nhận thông tin đề tài” để chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 3: Khai báo thông tin nhóm tác giả.

            - Chọn nút “Thông tin nhóm”.

            - Tìm kiếm và thêm các đồng tác giả (nếu cần).

            - Ấn nút “Xác nhận thông tin nhóm” để chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 4: Nộp phiếu đăng ký.

            - Chọn nút “Đăng kí dự thi”.

            - Nộp các phiếu đăng ký dự thi, chỉnh sửa (nếu cần).

            - Nhập tóm tắt dự án.

            - Ấn nút “Xác nhận nộp phiếu đăng ký dự thi” để chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 5: Xác nhận đăng ký dự thi

            - Chọn nút “Xác nhận”.

            - Chọn nút “Xác nhận gửi đăng kí dự thi” để xác nhận.

            - Lưu ý: sau khi xác nhận sẽ không chỉnh sửa được thông tin ở các mục trước đó.

Bước 6: Nộp sản phẩm dự thi

            - Chọn nút “Nộp bài dự thi”.

            - Nộp sản phẩm dự thi, chỉnh sửa (nếu cần).

            - Chọn  nút “XÁC NHẬN NỘP BÀI THI” để gửi cho Sở GD&ĐT.

            - Lưu ý: Sau khi xác nhận sẽ không chỉnh sửa được sản phẩm. 

Số lượt xem : 479

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác