Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 19 tháng 06 năm 2018


Tin tức

Cập nhật lúc : 09:38 20/09/2017  

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2017-2018

Kính gửi: Các trường tiểu học trực thuộc.

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Căn cứ công văn số 2035/SGDĐT-GDTH ngày 23/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thừa Thiên Huế về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2017-2018;

Căn cứ công văn số 1208/PGD&ĐT-TCHC ngày 22/8/2017 của Phòng GD&ĐT thành phố Huế về Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018,

Phòng GD&ĐT thành phố Huế hướng dẫn các trường tiểu học (TH) trực thuộc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 -2018 như sau:

A. NHIỆM VỤ CHUNG

Tiếp tục tăng cường xây dựng nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong trường TH; thực hiện thiết thực, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng cho học sinh (HS).

Tích cực đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá; thực hiện tốt quy chế dân chủ, khuyến khích sự sáng tạo và đề cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức của cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục và giáo viên (GV); đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT) trong quản lý và dạy học.

Tiếp tục thực hiện việc quản lý, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực HS; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lý HSTH; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh; triển khai nhân rộng hiệu quả việc quản lý lớp học, sinh hoạt chuyên môn theo mô hình trường học mới (VNEN); tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ với số tiết tăng dần; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học (PCGDTH) đạt chuẩn mức độ 3; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày kết hợp với tổ chức bán trú cho HS (nếu có điều kiện).

...

Tải file đầy đủ tại đây

 

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 6740

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác