Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''


Ngày 11 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:58 13/09/2019  

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018 và Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 31/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ công văn số 3869/BGDĐT-GDTH ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020;

Căn cứ công văn số 1961/SGDĐT-GDTH ngày 28/8/2019 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020;

Căn cứ công văn số 800/PGDĐT-TCHC ngày 19/8/2019 của Phòng GD&ĐT thành phố Huế về Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020,

Phòng GD&ĐT thành phố Huế hướng dẫn các trường tiểu học trực thuộc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 -2020 như sau:

 A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 

1. Tăng cường nền nếp, kỉ cương, nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động giáo dục trong các trường tiểu học (TH). Chú trọng kết hợp dạy chữ với dạy người; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh (HS); tăng cường công tác an ninh, an toàn trường học, tích cực phòng, chống xâm hại và bạo lực học đường; chú trọng xây dựng văn hóa học đường trong các nhà trường. Bảo đảm thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thể chất, y tế trường học; phát động phong trào học bơi và phòng, chống đuối nước cho HS. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế từng địa phương.

2. Tích cực đổi mới công tác quản lí, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lí, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất HS; chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo; đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng công tác đánh giá HS tiểu học; đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kĩ năng sống; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học (PCGDTH) đã đạt được.

Nâng cao tỉ lệ và chất lượng dạy học 2 buổi/ngày kết hợp tổ chức bán trú; tăng cường kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) và xây dựng trường chuẩn quốc gia (CQG); tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT) trong dạy học và quản lí giáo dục (QLGD); tích cực và nâng cao hiệu quả trong công tác truyền thông. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo. Khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục tiểu học. Đôn đốc kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục tiểu học trong công tác điều hành, quản lí, tổ chức các hoạt động dịch vụ giáo dục của nhà trường nhằm đảm bảo vệ sinh, an toàn, chất lượng.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên (GV) và cán bộ quản lí (CBQL) giáo dục.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 về việc tăng cường công tác quản lí và nâng cao đạo đức nhà giáo. Tiếp tục rà soát, bổ sung, sắp xếp lại đội ngũ GV đủ về số lượng theo định mức để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; bảo đảm về cơ cấu để thực hiện dạy học đủ các môn học theo quy định của chương trình.

Tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ GV, CBQL chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (CTGDPT mới) vào năm học 2020-2021; bồi dưỡng nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ cho GV đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; dự kiến phân công GV dạy lớp l năm học 2020-2021 để tập trung bồi dưỡng, đảm bảo 100% GV dạy lớp 1 theo CTGDPT mới được bồi dưỡng trước khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Thực hiện rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp; tăng cường cơ sở vật chất (CSVC) đáp ứng điều kiện thực hiện CTGDPT mới ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT.

Việc sắp xếp các điểm trường lẻ, sáp nhập các trường có quy mô nhỏ được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo quyền lợi học tập của HS, tạo thuận lợi cho người dân; phù hợp với quy hoạch; đáp ứng được các yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục theo quy định của Bộ GDĐT và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Bảo đảm các điều kiện về CSVC trường học để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học, bổ sung xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, các phòng chức năng, bếp ăn, nhà vệ sinh, công trình nước sạch và mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học (TBDH) còn thiếu.

...

Tải file đầy đủ bên dưới

Tải file

Số lượt xem : 2800

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác