Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "


Ngày 21 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 07:46 18/09/2017  

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp THCS.


Kính gửi: Các trường trung học cơ sở trực thuộc.

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên kể từ năm học 2017-2018; 

Căn cứ công văn số 2070/SGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thừa Thiên Huế về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2017-2018;

Căn cứ công văn số 1208/PGD&ĐT-TCHC ngày 22/8/2017 của Phòng GD&ĐT thành phố Huế về việc Tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017- 2018,

Phòng GD&ĐT thành phố Huế hướng dẫn các trường trung học cơ sở (THCS) trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ trong năm học 2017-2018 như sau:

A. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

Tăng cường nề nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong các cơ sở giáo dục trung học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng học sinh (HS); nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên (GV) nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản và tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá HS.

Tích cực đổi mới nội dung và phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch.       

.....

Tải file đầy đủ tại đây:

Tải file

Số lượt xem : 1628

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác