Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 16:33 13/09/2019  

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2019-2020

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018 và Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 31/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ công văn số 3892/BGDĐT-GDTH ngày 28/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020;

Căn cứ công văn số 2058/SGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2019-2020;

Căn cứ công văn số 800/PGDĐT-TCHC ngày 19/8/2019 của Phòng GD&ĐT thành phố Huế về Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020,

      Phòng GD&ĐT thành phố Huế hướng dẫn các trường trung học cơ sở (THCS) trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ trong năm học 2019-2020 như sau:

 

A. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG 

Tăng cường quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới giáo dục và đào tạo; tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp giáo dục trung học cơ sở (THCS) theo hướng hợp lí và hiệu quả; tăng cường nền nếp, kỉ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong trường học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh (HS); nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí (CBQL) và giáo viên (GV) nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (CTGDPT mới); tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong CTGDPT hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng CTGDPT mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá HS; tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.

 

B. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN 

1. Có 27/27 phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ II và mức độ III.

2. Có 23/27 phường đạt tỷ lệ 80% thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 21 tuổi có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

3. Tỉ lệ HS tốt nghiệp THCS đạt trên 99%.

4. Tỉ lệ HS xếp loại hạnh kiểm Tốt trên 90% và học lực Giỏi trên 30%.

5. Tỉ lệ HS học nghề phổ thông lớp 8 đạt 100%.

6. 100% trường THCS có kế hoạch hướng dẫn nghiên cứu khoa học (NCKH) cho HS và có từ 1 đến 2 đề tài tham gia cuộc thi Khoa học Kĩ thuật (KHKT) cấp thành phố.

7. Tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt trên 70%.

8. 100% trường được đánh giá ngoài (ĐGN), trong đó có 04 trường được ĐGN và công nhận mới, công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia (CQG) sau 5 năm.

9. Tỉ lệ HS học 2 buổi/ngày đạt 65%.

10. Tỉ lệ HS bỏ học dưới 0,2%.

...

Căn cứ công văn số 3892/BGDĐT-GDTH ngày 28/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020;

Căn cứ công văn số 2058/SGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2019-2020;

Căn cứ công văn số 800/PGDĐT-TCHC ngày 19/8/2019 của Phòng GD&ĐT thành phố Huế về Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020,

      Phòng GD&ĐT thành phố Huế hướng dẫn các trường trung học cơ sở (THCS) trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ trong năm học 2019-2020 như sau:

A. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

Tăng cường quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới giáo dục và đào tạo; tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp giáo dục trung học cơ sở (THCS) theo hướng hợp lí và hiệu quả; tăng cường nền nếp, kỉ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong trường học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh (HS); nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí (CBQL) và giáo viên (GV) nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (CTGDPT mới); tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong CTGDPT hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng CTGDPT mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá HS; tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.

B. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. Có 27/27 phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ II và mức độ III.

2. Có 23/27 phường đạt tỷ lệ 80% thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 21 tuổi có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

3. Tỉ lệ HS tốt nghiệp THCS đạt trên 99%.

4. Tỉ lệ HS xếp loại hạnh kiểm Tốt trên 90% và học lực Giỏi trên 30%.

5. Tỉ lệ HS học nghề phổ thông lớp 8 đạt 100%.

6. 100% trường THCS có kế hoạch hướng dẫn nghiên cứu khoa học (NCKH) cho HS và có từ 1 đến 2 đề tài tham gia cuộc thi Khoa học Kĩ thuật (KHKT) cấp thành phố.

7. Tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt trên 70%.

8. 100% trường được đánh giá ngoài (ĐGN), trong đó có 04 trường được ĐGN và công nhận mới, công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia (CQG) sau 5 năm.

9. Tỉ lệ HS học 2 buổi/ngày đạt 65%.

10. Tỉ lệ HS bỏ học dưới 0,2%.

...

Tải file đầy đủ bên dưới

Tải file

Số lượt xem : 1085

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác