Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "


Ngày 02 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 04:50 22/09/2015  

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp THCS


Kính gửi: Các trường trung học cơ sở trực thuộc. Căn cứ công văn số 4509/BGDĐT- GDTrH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016; Căn cứ Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ công văn số 2136/SGDĐT-GDTrH ngày 08/9/2015 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2015-2016; Căn cứ công văn số 1003/PGD&ĐT-THHC ngày 24/8/2015 của Phòng GD&ĐT thành phố Huế về việc Tổng kết năm học 2014- 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2015- 2016,

Phòng GD&ĐT thành phố Huế hướng dẫn các trường trung học cơ sở (THCS) trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ trong năm học 2015-2016  như sau:

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng về phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Chương trình hành động của ngành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV về Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011- 2015”. 

3. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV), nhân viên (NV) và học sinh (HS) tại mỗi cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục.

4. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với các trường THCS theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của CBQL và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên.

5. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học (PPDH) nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của HS; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực HS; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) của HS; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT) và truyền thông trong dạy và học.

6. Tập trung phát triển đội ngũ GV và CBQL giáo dục về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực HS; năng lực đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của GV chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, của gia đình và cộng đồng trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho HS.

7. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”. Tổ chức tốt việc dạy học thí điểm chương trình Tiếng Anh; tăng cường số lượng HS lớp 6 học chương trình Tiếng Anh mới hệ 10 năm. Tiếp tục tham gia các chương trình bồi dưỡng GV Tiếng Anh theo khung chuẩn năng lực ngôn ngữ Châu Âu.

8. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đại trà và HS giỏi- HS năng khiếu.

9. Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Nội dung chi tiết tải file đính kèm

Tải file

Số lượt xem : 2840

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác