Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''


Ngày 15 tháng 10 năm 2019


Tin tức

Cập nhật lúc : 10:30 21/09/2015  

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp tiểu học


Kính gửi: Các trường tiểu học trực thuộc Căn cứ công văn số 4323/BGDĐT-GDTH ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2015-2016; Căn cứ Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ công văn số 2035/SGDĐT-GDTH ngày 25/8/2015 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2015-2016; Căn cứ công văn số 1003/PGD&ĐT ngày 24/8/2015 của Phòng GD&ĐT thành phố Huế về Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016;

Phòng GD&ĐT thành phố Huế hướng dẫn các trường tiểu học trực thuộc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 -2016 với những nội dung như sau:

A. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

I. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua, các chủ trương của Bộ và của Tỉnh

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” và thực hiện có kết quả các nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện chương trình hành động của Ngành và Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (Khóa XI).

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Triển khai việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo theo quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT về ban hành Quy định đạo đức nhà giáo.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; công văn số 2518/SGDĐT-GDTH ngày 12/11/2014 về việc Thực hiện Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; công văn số 3302/UBND-GD ngày 11/12/2014 của UBND thành phố Huế về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm theo Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 đối với giáo dục tiểu học và các văn bản hướng dẫn của Sở và Phòng GD&ĐT về dạy thêm, học thêm.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu chi đảm bảo đúng các quy định và công khai minh bạch, dân chủ trong trường tiểu học, thực hiện nghiêm túc công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GD&ĐT về việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các cơ sở giáo dục và tăng cường nền nếp kỷ cương hành chính trong giáo dục; Công văn Hướng dẫn Liên ngành số 1790/HD-LNGDĐT-TC ngày 20/7/2015 về Thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập kể từ năm học 2015-2016.

- Đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường, lớp Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn, đảm bảo đủ nước sạch và nhà vệ sinh sạch sẽ cho học sinh (HS) và giáo viên (GV).

- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho HS thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho HS.  

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GD&ĐT về Tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho HS; Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ GD&ĐT Quy định về hoạt động của chữ thập đỏ trong trường học; công văn số 578/SGDĐT-GDTH ngày 12/3/2015 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các trường tiểu học;

- Đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống, giáo dục thông qua di sản văn hóa vào nhà trường như hát dân ca, tham quan bảo tàng, trò chơi dân gian,...Chú trọng các hoạt động thể dục, thể thao vui chơi giải trí phù hợp đối tượng HS, điều kiện của nhà trường. Quan tâm tạo điều kiện hướng dẫn HS tự quản, tự chủ động tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Lễ chào cờ; hướng dẫn HS hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi Lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.

- Khuyến khích các trường học xây dựng và phát triển phòng truyền thống theo hướng dẫn tại công văn số 3769/BGDĐT-VP ngày 21/7/2014 của Bộ GD&ĐT về việc xây dựng và phát triển phòng truyền thống tại các trường và công văn số 2360/SGDĐT-GDTH ngày 12/3/2015 về việc Hướng dẫn xây dựng phòng truyền thống và hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học.

- Thực hiện công văn số 1926/SGDĐT-GDTrH ngày 10/8/2015 về việc Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học và tổ chức 1-2 “Tuần làm quen” đầu năm học mới đối với HS lớp 1 dưới nhiều hình thức phong phú nhằm tạo hứng thú cho HS và giúp các em cảm thấy vui thích khi được đến trường.

- Tổ chức lễ khai giảng năm học mới gồm hai phần Lễ và Hội trang trọng, gọn nhẹ, vui tươi tạo không khí phấn khởi cho HS bước vào năm học mới, đặc biệt chú trọng việc đón HS vào lớp 1.

- Tổ chức lễ ra trường cho HS hoàn thành chương trình tiểu học trang trọng, tạo dấu ấn tốt đẹp cho các em trước khi ra trường (như tổ chức trao giấy chứng nhận của hiệu trưởng cho HS hoàn thành chương trình tiểu học, các sinh hoạt tập thể, giao lưu, văn nghệ…) và tổ chức Lễ tri ân thầy cô giáo trong nhà trường.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp tích cực để giảm tỉ lệ HS chưa hoàn thành, chưa đạt yêu cầu và HS bỏ học; đánh giá đúng chất lượng giáo dục, không để xảy ra tình trạng HS “ngồi nhầm lớp”. 

- Thực hiện nghiêm túc công văn số 3674/UBND-GD ngày 04/7/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Quy định số lượng HS trên lớp và có giải pháp từng bước khắc phục tình trạng số lượng HS trên lớp cao hơn so với quy định.

- Tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát hiện và bồi dưỡng HS học giỏi các môn, HS có năng khiếu ở tất cả các lĩnh vực giáo dục. Thực hiện nghiêm túc công tác bàn giao chất lượng theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về Quy định đánh giá HS tiểu học.

Tải nội dung chi tiết tại file đính kèm.

Tải file 2

Số lượt xem : 4024

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác