Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''


Ngày 21 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 17:01 26/09/2017  

Hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học và THCS trực thuộc. Thực hiện công văn số 2215/SGDĐT-GDTX ngày 13/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời (HTSĐ) năm 2017;

Căn cứ kế hoạch số 3653 /KH-UBND ngày 26 /9/2017 của Ủy ban nhân thành phố Huế về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017;

Phòng GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường tiểu học và trung học cơ sở phối hợp với Trung tâm trung tâm học tập, Hội khuyến học phường và các đơn vị liên quan tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 đạt hiệu quả thiết thực với các nội dung cụ thể sau đây:

1. Mục đích yêu cầu

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) và học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của học tập suốt đời (HTSĐ) và xây dựng xã hội học tập, đồng thời nâng cao hoạt động của thư viện trong việc đáp ứng nhu cầu học tập của CBGVNV và học sinh nhằm phát triển văn hóa đọc, nâng cao kiến thức và chất lượng cuộc sống.

Việc tổ chức Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội; qua đó khuyến khích CBGVNV và học sinh chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

2. Chủ đề : “Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân”

3. Thời gian: Tuần lễ được tổ chức từ ngày 02/10 đến 08/10/2017, trong đó Lễ khai mạc Tuần lễ  được tổ chức vào Thứ Hai, ngày 02/10/2017.

...

Tải file đầy đủ tại đây:

Tải file

Số lượt xem : 653

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác