Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 07:45 13/07/2017  

Hướng dẫn triển khai dạy học Tiếng Anh cấp THCS năm học 2017-2018

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở trực thuộc. Thực hiện công văn số 1495/SGDĐT-GDTrH ngày 14/6/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn triển khai dạy và học Tiếng Anh cấp THCS năm học 2017-2018, Phòng thông báo một số nội dung như sau:

1. Đối với lớp 6

a. Đối với học sinh

Tất cả học sinh hoàn thành chương trình tiểu học có năng lực Tiếng Anh tương đương bậc 1 (A1) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 phải được tiếp tục học Chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm ở lớp 6.

Việc công nhận đạt trình độ A1 của học sinh căn cứ vào một trong các yếu tố sau:

- Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiếng Anh ở cấp Tiểu học học chương trình Tiếng Anh 4 tiết/tuần bắt đầu học từ lớp 3 và có điểm hoặc đánh giá đầy đủ trong học bạ.

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEFL International; TOEFL Junior;  IELTS; CAE; FCE, KET; PET; Movers; Flyers hoặc tương đương đang còn hiệu lực.

Những học sinh không thuộc các trường hợp trên học chương trình Tiếng Anh hệ 7 năm.

b. Đối với giáo viên

- Giáo viên tham gia giảng dạy chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu tương đương bậc 4 (B2) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014. 

- Giáo viên được công nhận năng lực từ bậc 4 (B2) trở lên dựa vào các căn cứ sau: Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEFL International; IELTS; CAE; FCE hoặc tương đương đang còn hiệu lực với trình độ tương ứng.

2. Đối với lớp 7, 8, 9

a. Đối với học sinh

Tiếp tục triển khai chương trình Tiếng Anh (hệ 10 năm) đối với những học sinh hoàn thành chương trình Tiếng Anh 6, 7, 8 (hệ 10 năm) thuộc năm học 2016-2017. Những học sinh không học chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm trong năm học 2016-2017 tiếp tục học chương trình Tiếng Anh hệ 7 năm.

b. Đối với giáo viên

- Giáo viên tham gia giảng dạy Tiếng Anh hệ 10 năm phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu tương đương bậc 4 (B2) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014.

- Giáo viên được công nhận năng lực từ bậc 4 (B2) trở lên dựa vào các căn cứ sau: Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEFL International; IELTS; CAE; FCE hoặc tương đương đang còn hiệu lực với trình độ tương ứng.

...

Tải file đầy đủ tại đây:

Tải file

Số lượt xem : 1138

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác