Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:29 26/03/2018  

HƯỚNG DẪN Về việc xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018


Kính gửi: - Các trường THCS trực thuộc. - Trường THCS Nguyễn Tri Phương. - Trường Phổ thông Huế Star. - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Huế.

         Căn cứ công văn số 555/SGDĐT-KTKĐ ngày 16/03/2018 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về việc Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn của thành phố Huế, Phòng GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị một số nội dung về công tác tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS của năm học này như sau: 

I. YÊU CẦU CHUNG

1. Hiệu trưởng các trường chỉ đạo việc giảng dạy đủ, đúng chương trình và kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, chỉ đạo chặt chẽ việc đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định tại thông tư 58/2011/TT-BDGĐT ngày 12/12/2011 (đối với hệ giáo dục phổ thông) và văn bản hợp nhất số 23/VBHN-BGDĐT ngày 29/8/2014 (đối với hệ giáo dục thường xuyên), bảo đảm tính pháp lý các hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp THCS. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nâng điểm, sửa điểm để thay đổi xếp loại, các trường hợp vi phạm sẽ được xử lý theo quy định hiện hành.

2. Hiệu trưởng các đơn vị có trách nhiệm quán triệt Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS và các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở, Phòng đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường; tổ chức ôn tập cho người học đã học hết chương trình THCS từ những năm học trước nếu có đơn đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp tại trường; hướng dẫn người học lập hồ sơ xét tốt nghiệp và các loại giấy tờ xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích; tiếp nhận hồ sơ xét tốt nghiệp và các loại hồ sơ, danh sách đề nghị công nhận tốt nghiệp được quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS. Tiến hành nhập dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp THCS đảm bảo tính chính xác.

3. Thực hiện công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc xét tốt nghiệp THCS. Phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan để có được những sự hỗ trợ cần thiết, đảm bảo cho việc xét tốt nghiệp được tiến hành an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

4. Quá trình xét tốt nghiệp phải được thực hiện bảo đảm khách quan, công bằng và nghiêm túc. Chủ tịch Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS phải chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của dân về các vấn đề liên quan đến xét tốt nghiệp.

5. Công khai thông tin việc xét công nhận tốt nghiệp THCS trên trang thông tin điện tử của trường, bảng tin nhà trường nhằm minh bạch hoạt động xét công nhận tốt nghiệp THCS giúp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm tra giám sát một cách thuận lợi. Hướng dẫn học sinh đã được công nhận tốt nghiệp THCS đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn.

.....

Tải file đầy đủ dưới đây

Tải file

Số lượt xem : 1020

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác