Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''


Ngày 28 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 10:49 17/11/2016  

Hướng dẫn "Ghi học bạ của học sinh đang sử dụng từ trước khi Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực cho năm học 2016-2017 và các năm học tiếp theo"


Ghi học bạ của học sinh đang sử dụng từ trước khi Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực cho năm học 2016-2017 và các năm học tiếp theo.

1. Không sử dụng các trang đánh giá cuối học kì I;

2. Đối với các trang đánh giá cuối năm học được điều chỉnh như sau:

- Mục "I. Các môn học và hoạt động giáo dục":

+) Trong cột “Nhận xét” tạo thêm cột “Mức đạt được” liền kề với cột “Môn học và hoạt động giáo dục”. Trong cột mới tạo này: ghi kí hiệu T nếu học sinh đạt mức "Hoàn thành tốt"; H nếu học sinh đạt mức "Hoàn thành" hoặc C nếu học sinh ở mức "Chưa hoàn thành";  

+) Trong cột "Nhận xét": ghi những điểm nổi bật về sự tiến bộ, năng khiếu, hứng thú học tập đối với các môn học, hoạt động giáo dục của học sinh; nội dung, kĩ năng chưa hoàn thành trong từng môn học, hoạt động giáo dục cần được khắc phục, giúp đỡ (nếu có);

+) Trong cột "Điểm KTĐK" đối với các môn có Bài kiểm tra định kì: ghi điểm số của bài kiểm tra; đối với học sinh được kiểm tra lại, ghi điểm số của bài kiểm tra lần cuối.

- Mục "II. Các năng lực" và mục "III. Các phẩm chất":

+) Trong cột "Nhận xét" tạo thêm cột “Mức đạt được” liền kề với cột “Năng lực”/cột “Phẩm chất” tương ứng với mục "II. Các năng lực"/mục "III. Các phẩm chất". Trong cột mới tạo này: ghi kí hiệu T nếu học sinh đạt mức “Tốt”, Đ nếu học sinh đạt mức “Đạt” hoặc C nếu học sinh ở mức “Cần cố gắng” tương ứng với từng nội dung đánh giá về năng lực, phẩm chất.

+) Trong cột “Nhận xét” tương ứng với mục "II. Các năng lực"/mục "III. Các phẩm chất": ghi sự tiến bộ, các ưu điểm, hạn chế hoặc khuyến nghị (nếu có) về sự hình thành và phát triển một số năng lực/phẩm chất của học sinh.

- Phần "Khen thưởng":

Ghi những thành tích mà học sinh được khen thưởng trong năm học.

Ví dụ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện; Có tiến bộ vượt bậc về tự phục vụ và tự quản; Đạt giải Nhì hội giao lưu An toàn giao thông cấp huyện;…

- Phần "Hoàn thành chương trình lớp học":

Ghi Hoàn thành chương trình lớp…./chương trình tiểu học hoặc Chưa hoàn thành chương trình lớp…./chương trình tiểu học; Được lên lớp hoặc Chưa được lên lớp.

Ví dụ:

+) Hoàn thành chương trình lớp 2; Được lên lớp 3.

+) Hoàn thành chương trình tiểu học.

Tải file đầy đủ tại đây:

Tải file

Số lượt xem : 1605

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác