Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 09 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 10:49 17/11/2016  

Hướng dẫn "Ghi học bạ của học sinh đang sử dụng từ trước khi Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực cho năm học 2016-2017 và các năm học tiếp theo"


Ghi học bạ của học sinh đang sử dụng từ trước khi Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực cho năm học 2016-2017 và các năm học tiếp theo.

1. Không sử dụng các trang đánh giá cuối học kì I;

2. Đối với các trang đánh giá cuối năm học được điều chỉnh như sau:

- Mục "I. Các môn học và hoạt động giáo dục":

+) Trong cột “Nhận xét” tạo thêm cột “Mức đạt được” liền kề với cột “Môn học và hoạt động giáo dục”. Trong cột mới tạo này: ghi kí hiệu T nếu học sinh đạt mức "Hoàn thành tốt"; H nếu học sinh đạt mức "Hoàn thành" hoặc C nếu học sinh ở mức "Chưa hoàn thành";  

+) Trong cột "Nhận xét": ghi những điểm nổi bật về sự tiến bộ, năng khiếu, hứng thú học tập đối với các môn học, hoạt động giáo dục của học sinh; nội dung, kĩ năng chưa hoàn thành trong từng môn học, hoạt động giáo dục cần được khắc phục, giúp đỡ (nếu có);

+) Trong cột "Điểm KTĐK" đối với các môn có Bài kiểm tra định kì: ghi điểm số của bài kiểm tra; đối với học sinh được kiểm tra lại, ghi điểm số của bài kiểm tra lần cuối.

- Mục "II. Các năng lực" và mục "III. Các phẩm chất":

+) Trong cột "Nhận xét" tạo thêm cột “Mức đạt được” liền kề với cột “Năng lực”/cột “Phẩm chất” tương ứng với mục "II. Các năng lực"/mục "III. Các phẩm chất". Trong cột mới tạo này: ghi kí hiệu T nếu học sinh đạt mức “Tốt”, Đ nếu học sinh đạt mức “Đạt” hoặc C nếu học sinh ở mức “Cần cố gắng” tương ứng với từng nội dung đánh giá về năng lực, phẩm chất.

+) Trong cột “Nhận xét” tương ứng với mục "II. Các năng lực"/mục "III. Các phẩm chất": ghi sự tiến bộ, các ưu điểm, hạn chế hoặc khuyến nghị (nếu có) về sự hình thành và phát triển một số năng lực/phẩm chất của học sinh.

- Phần "Khen thưởng":

Ghi những thành tích mà học sinh được khen thưởng trong năm học.

Ví dụ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện; Có tiến bộ vượt bậc về tự phục vụ và tự quản; Đạt giải Nhì hội giao lưu An toàn giao thông cấp huyện;…

- Phần "Hoàn thành chương trình lớp học":

Ghi Hoàn thành chương trình lớp…./chương trình tiểu học hoặc Chưa hoàn thành chương trình lớp…./chương trình tiểu học; Được lên lớp hoặc Chưa được lên lớp.

Ví dụ:

+) Hoàn thành chương trình lớp 2; Được lên lớp 3.

+) Hoàn thành chương trình tiểu học.

Tải file đầy đủ tại đây:

Tải file

Số lượt xem : 1627

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác