Trọng thầy mới được làm thầy ''


Ngày 13 tháng 07 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:34 21/11/2017  

Kế hoạch kiểm tra Hoạt động dạy học tại thành phố Huế.


Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Tiểu học Thuận Thành, Vỹ Dạ, Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thuận Hòa, Ngô Kha, Quang Trung, Phường Đúc, Thuận Lộc, Số 1 An Đông, Trường An, Thủy Xuân.

1. Nội dung kiểm tra:

+ Công tác quản lý của hiệu trưởng;

+ Việc thực hiện chương trình các môn học, dạy học tích hợp của giáo viên;

+ Chất lượng học tập của học sinh;

+ Việc đánh giá học sinh theo Thông tư 22 sửa đổi bổ sung Thông tư 30;

+ Việc dạy học 2 buổi/ngày;

+ Việc đổi mới phương pháp dạy học;

+ Việc quản lý hồ sơ sổ sách của giáo viên;

+ Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục thể chất;

+ Các hoạt động giáo dục khác: Giáo dục kỹ năng sống, tăng cường tiếng Anh, giáo dục kỹ năng mềm, câu lạc bộ...

2. Thời gian, địa điểm, phương thức tiến hành.

+ Thời gian: 3 ngày, từ ngày 29/11/2017 đến ngày 01/12/2017.

+ Địa điểm: Tại các trường tiểu học.

+ Phương thức tiến hành:

- Số lượng trường: Sở Giáo dục đã làm việc với Phòng GD&ĐT TP Huế chọn 12 trường để kiểm tra.

- Thời lượng kiểm tra: 1 buổi/ trường.

- Phương thức:

Đoàn sẽ nghe báo cáo tóm tắt của hiệu trưởng nhà trường theo các nội dung sẽ kiểm tra đã nêu trên.

Dự giờ, thăm lớp kiểm tra chất lượng học tập theo chuẩn kiến thức kỹ năng, vở ghi chép hàng ngày của học sinh.

Kiểm tra hồ sơ quản lý của nhà trường, của tổ chuyên môn, của giáo viên và các yêu cầu khác.

+ Yêu cầu đối với nhà trường:

- Tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn kiểm tra làm việc, dự giờ, thăm lớp;

- Chuẩn bị báo cáo ngắn gọn bằng văn bản theo các nội dung trên;

- Chuẩn bị hồ sơ quản lý của nhà trường, hồ sơ tổ chuyên môn, hồ sơ của giáo viên.

....

Tải file đính kèm bên dưới:

Tải file

Số lượt xem : 925

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác