Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''


Ngày 15 tháng 10 năm 2019


Tin tức

Cập nhật lúc : 10:17 06/05/2019  

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC NĂM 2019


Thực hiện kế hoạch liên ngành số 267/KHLN-SYT-SGDĐT ngày 18 tháng 2 năm 2019 của Sở y tế và Sở giáo dục và Đào tạo về việc phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trong các trường học năm 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục nâng cao hiểu biết của lãnh đạo các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trực thuộc về kiến thức Phòng chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm màng não do mô cầu, cúm A, thủy đậu; Công tác y tế trường học; Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong trường học.

- Tăng cường sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám hiệu các trường học trong việc tổ chức hướng dẫn cho giáo viên và học sinh về công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường học, VSATTP, tổ chức thau vét bọ gậy tại gia đình và nhà trường.

- 100% các trường học thực hiện ký cam kết với Ủy ban Nhân dân địa phương về phòng chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng và các dịch bệnh khác trên người, đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 - 2020.

- 100% trường học có bếp ăn bán trú, căng tin trong trường học đảm bảo các điều kiện về VSATTP, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác chỉ đạo thực hiện tại các trường

- Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng chống dịch bệnh ở người đặc biệt lưu ý các dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm màng não do não mô cầu, tiêu chảy, bệnh cúm A (H5N1), cúm A (H1N1) trong các trường học.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông đại chúng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh qua loa truyền thông, bản tin, pano...tại các trường, lớp học.

- Thường xuyên kiểm tra công tác y tế trường học trong nhà trường, vệ sinh trường lớp, vệ sinh bàn ghế, bảng học, điều kiện chiếu sáng lớp học, đồ chơi dụng cụ học tập, chế độ học tập …

2. Công tác phối hợp, kiểm tra giám sát của Phòng giáo dục

- Phối hợp cùng các ban ngành tổ chức các lớp tập huấn phòng chống dịch bệnh ở người, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

- Kiểm tra việc thực hiện cam kết phòng chống dịch bệnh và tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh tại các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trực thuộc.

III. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh trường học, VSATTP theo quy định (Thông tư 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của liên Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 04/2009/TT-BYT; Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009; Thông tư số 34/2010/TT-BYT ngày 02/6/2010 và Thông tư số 46/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

2. Ban chỉ đạo công tác y tế trường học (YTTH) rà soát lại việc thực hiện các nội dung hoạt động của công tác YTTH;  kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm năm 2019 tại trường học.

3. Tổ chức ký cam kết phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trong nhà trường.

4. Triển khai tập huấn cho giáo viên chủ nhiệm về công tác phòng chống dịch bệnh, có kế hoạch huy động lực lượng học sinh tham gia các chiến dịch vệ sinh môi trường, vệ sinh trường lớp, cá nhân, thau vét bọ gậy, diệt muỗi tại các trường học và các hộ gia đình, thu gom vật phế thải tại các trường học.

      5.  Phòng giáo dục và đào tạo tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các đơn vị giáo dục và cung cấp thông tin kịp thời cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để xử lý dịch, các ca ngộ độc thực phẩm. Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành Y tế - Giáo dục khi có yêu cầu.

   Trên đây là kế hoạch phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm năm 2019  trên địa bàn Thành phố. Đề nghị các trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tải file

Số lượt xem : 305

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác