Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''


Ngày 28 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 10:44 18/01/2018  

Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học thành phố Huế Lần thứ hai - Năm học 2017 – 2018


Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ công văn số 1317/PGDĐT-PT ngày 15/9/2017 của Phòng GD&ĐT thành phố Huế về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2017-2018; Phòng GD&ĐT thành phố Huế xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học lần thứ hai năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

            1. Mục đích

            - Tuyển chọn, công nhận giáo viên (GV) đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp giỏi trong các trường tiểu học, tạo điều kiện để GV thể hiện năng lực, học tập, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp;

            - Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh (HS), thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục HS;

            - Đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ GVCN, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của GV, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

            2. Yêu cầu

            - Tổ chức Hội thi đảm bảo khoa học, hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm. Việc đánh giá đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng khuyến khích động viên GV học hỏi, trao đổi, chia sẻ, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức HS;

            - Hiệu trưởng các trường tổ chức chọn GVCN giỏi theo đúng nội dung, quy trình và cách thức bình bầu GVCN giỏi cấp trường quy định tại Điều 5 Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT; tuyển chọn GVCN giỏi cấp trường tham dự Hội thi GVCN giỏi cấp thành phố.

...

Tải file đầy đủ bên dưới

Tải file

Số lượt xem : 527

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác