Dạy tức là học hai lần''


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 10:54 23/12/2015  

Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học thành phố Huế Lần thứ nhất - Năm học 2015 – 2016


Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT); Căn cứ công văn số 1146/PGDĐT-PT ngày 18/9/2015 của Phòng GD&ĐT thành phố Huế về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp tiểu học; Phòng GD&ĐT thành phố Huế xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học lần thứ nhất năm học 2015-2016 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

            1. Mục đích

            - Tuyển chọn, công nhận giáo viên (GV) đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp giỏi trong các trường tiểu học, tạo điều kiện để GV thể hiện năng lực, học tập, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp;

            - Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh (HS), thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục HS;

            - Đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ GVCN, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của GV, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

            2. Yêu cầu

            - Tổ chức Hội thi đảm bảo khoa học, hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm. Việc đánh giá đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng khuyến khích động viên GV học hỏi, trao đổi, chia sẻ, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức HS;

            - Hiệu trưởng các trường tổ chức Hội thi GVCN giỏi theo nội dung, quy trình và cách thức bình bầu GVCN giỏi cấp trường quy định tại Điều 5 Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT; tuyển chọn GVCN giỏi cấp trường tham dự Hội thi GVCN giỏi cấp thành phố (GV đạt danh hiệu GVCN giỏi cấp trường phải đạt tổng điểm 5 nội dung từ 40 điểm trở lên, không có nội dung nào đạt điểm dưới 8);

            II. Nội dung và hình thức thi

            1. Nội dung thi: Bao gồm các vấn đề có liên quan đến công tác chủ nhiệm được quy định trong Điều lệ trường tiểu học, quy chế tổ chức hoạt động của các cơ sở giáo dục và một số văn bản hiện hành có liên quan đến giáo dục tiểu học và những kinh nghiệm trong quá trình làm công tác chủ nhiệm.

            2. Hình thức thi: Mỗi GVCN dự thi thực hiện 4 phần thi bao gồm:

            a/ Thi hồ sơ GVCN: GV dự thi nộp cho Ban Tổ chức (BTC) hội thi hồ sơ GVCN có kèm theo nhận xét, đánh giá của nhà trường. Hồ sơ GVCN gồm:

            - Sổ chủ nhiệm của năm học 2014-2015 hoặc năm học 2015-2016 (tính đến thời điểm tổ chức hội thi);

            - Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng (báo cáo kết quả năm học 2014-2015 và học kỳ I năm học 2015-2016);

            - Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học (NCKH) sư phạm ứng dụng có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục HS trong công tác chủ nhiệm (BTC không chấm các SKKN hoặc sản phẩm NCKH sư phạm ứng dụng không thuộc lĩnh vực này);

            - Các hồ sơ khác về công tác chủ nhiệm (nếu có) để tham khảo.

            b/ Thi hiểu biết: GV dự thi thực hiện một bài thi (gọi tắt là bài thi hiểu biết) tìm hiểu về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành, địa phương liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp bằng hình thức trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài là 30 phút.

            c/ Thi ứng xử tình huống sư phạm: GV thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp theo hình thức bốc thăm câu hỏi do BTC hội thi đưa ra và trả lời trực tiếp; thời gian xử lý tình huống sư phạm không quá 5 phút.

            d/ Thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm: GV kể lại một câu chuyện hoặc một việc làm cụ thể để lại ấn tượng sâu sắc nhất của bản thân trong quá trình làm công tác chủ nhiệm và trả lời các câu hỏi của Ban Giám khảo (BGK) có liên quan đến câu chuyện đó (nếu có). Thời gian thi kể chuyện tối đa 10 phút.

            GV dự thi nộp 01 bản nội dung tóm tắt chuyện kể cho BGK trước ngày thi 01 tuần để BGK nghiên cứu đặt câu hỏi; GV phải thực hiện theo đúng nội dung chuyện kể đã đăng ký, không được thay đổi nội dung khác.

            III. Đối tượng, điều kiện, số lượng GV và hồ sơ đăng ký dự thi

            1. Đối tượng: GV đang làm công tác chủ nhiệm lớp tại các trường tiểu học trực thuộc.

            2. Điều kiện:

- GV tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được HS và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận, đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học.

- GV tham gia dự thi phải hội đủ điều kiện đạt GVCN giỏi cấp trường trong 2 năm trước liền kề (năm học 2014-2015 và năm học 2015-2016 tính đến thời điểm dự thi); có giấy chứng nhận đạt “GVCN lớp giỏi” do nhà trường cấp, được nhà trường chọn cử tham gia hội thi cấp thành phố.

3. Số lượng GV dự thi: Mỗi trường chọn cử 01 GV để đăng ký tham gia Hội thi.

4. Hồ sơ đăng ký dự thi:

a/ Đối với nhà trường:

- Danh sách GV đăng ký tham gia dự thi (theo mẫu đính kèm);

- Biên bản bình bầu, chọn cử GVCN dự thi cấp thành phố (Biên bản có chữ ký và đóng dấu của Hiệu trưởng).

b/ Đối với GV dự thi:

- Giấy chứng nhận “GVCN lớp giỏi” cấp trường 2 năm liền kề (bản photo);

- Các loại hồ sơ nêu ở mục II.2a của kế hoạch này và nội dung tóm tắt chuyện kể được đăng ký.

Các loại hồ sơ phải có xác nhận của Hiệu trưởng; mỗi GV thiết lập thành 01 bộ đựng trong 01 bì hồ sơ dự thi có ghi nhãn (Họ và tên, trường, hồ sơ gồm có ...)

IV. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thi

1. Thời gian: Từ ngày 05/3/2016 đến ngày 12/3/.2016

Thời gian, kế hoạch cụ thể sẽ có thông báo sau.

2. Địa điểm: Trường tiểu học Trần Quốc Toản

3. Lịch làm việc trong thời gian chuẩn bị Hội thi

Thời gian

Nội dung công việc

Thực hiện

Địa điểm

Ngày 26/02/2016

Hạn cuối các trường đăng ký danh sách và nộp hồ sơ GV dự thi (Mục III.4)

Các trường TH

Phòng GD&ĐT

(Tổ phổ thông)

14h00 ngày 01/3/2016

Bốc thăm xếp lịch thi kể chuyện và ứng xử tình huống sư phạm

Hiệu trưởng và GV dự thi

Hội trường Phòng GD&ĐT

            V. Đánh giá, khen thưởng và sử dụng kết quả hội thi

            1. Đánh giá các nội dung thi:

            - Nội dung thi hồ sơ GVCN được đánh giá theo thang điểm 20 (trong đó SKKN hoặc sản phẩm NCKH sư phạm ứng dụng đánh giá theo thang điểm 10).

            - Bài thi hiểu biết, thi kể chuyện và ứng xử tình huống sư phạm được đánh giá theo thang điểm 10 ở mỗi nội dung.

            - Điểm kết luận của nội dung thi hồ sơ, thi kể chuyện và ứng xử tình huống sư phạm là trung bình cộng điểm của các giám khảo.

            2. Khen thưởng:

            Khen thưởng GVCN giỏi gồm: GV được công nhận là GVCN giỏi cấp thành phố; GV đạt giải nhất, giải nhì và giải ba cấp thành phố.

            3. Sử dụng kết quả hội thi:

            - Kết quả hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của đơn vị và cá nhân tham gia hội thi.

            - Giáo viên đạt danh hiệu GVCN giỏi được cấp giấy chứng nhận, là căn cứ để xem xét, thực hiện chế độ chính sách như đối với giáo viên dạy giỏi.

            Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi GVCN giỏi cấp tiểu học thành phố Huế lần thứ nhất năm học 2015-2016, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trên./.

Tải file

Số lượt xem : 2223

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác