Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "


Ngày 12 tháng 05 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 14:22 22/03/2018  

KẾ HOẠCH Tổ chức khảo sát năng lực học tập học sinh tiểu học Năm học 2017-2018


Căn cứ Công văn số 1317/PGDĐT-PT ngày 15/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế (GD&ĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2017-2018; Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát năng lực học tập học sinh tiểu học năm học 2017-2018 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

          - Nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh để thống nhất công tác chỉ đạo, quản lý chất lượng giáo dục chung của toàn cấp học.               

          - Giúp giáo viên điều chỉnh, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy học ngay trong quá trình và kết thúc mỗi giai đoạn dạy học, giáo dục; kịp thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ của học sinh để động viên, khích lệ và phát hiện những khó khăn của học sinh để hướng dẫn, giúp đỡ và có giải pháp kịp thời khắc phục những hạn chế của mỗi học sinh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh; góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học.

          - Giúp cán bộ quản lý giáo dục các cấp kịp thời chỉ đạo các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp nhằm đạt hiệu quả giáo dục.

....

Tải file đầy đủ dưới đây:

Tải file

Số lượt xem : 672

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác