Dạy tức là học hai lần''


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 07:50 05/04/2018  

Kế hoạch triễn lãm và chấm thi cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ cấp Tỉnh.


Kính gửi: Các đơn vị TH, THCS trực thuộc.

Đề nghị các đơn vị có đề tài tham gia dự thi Sáng tạo TTNNĐ cấp Tỉnh thông báo cho giáo viên và học sinh biết Kế hoạch triễn lãm và chấm thi các đề tài để chuẩn bị nội dung và làm Poster theo qui định.

Tải file đính kèm dưới đây:

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 566

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác