Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 23:16 16/05/2018  

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 Tiếng Pháp, Tiếng Nhật năm học 2018- 2019


Kính gửi: Các trường tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc. Thực hiện công văn số1029/SGDĐT-GDTrH ngày 09/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp tiếng Pháp, tiếng Nhật năm học 2018- 2019; Công văn số 480/TS-PGD ĐT ngày 16/5/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Huế về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2018- 2019.

Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường tham gia dạy học Tiếng Pháp, Tiếng Nhật thực hiện việc tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018- 2019 như sau:

I. Quy định chung

1. Công tác tuyển sinh phải bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng, công khai dân chủ, đúng theo Quy chế và các văn bản hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT thành phố Huế.

2. Các đơn vị chấp hành nghiêm túc quy trình và quy định về tuyển sinh theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT.

3. Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, các đơn vị hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đăng ký dự tuyển để đảm bảo tuyển đúng, tuyển đủ số lượng theo phân vùng tuyển sinh quy định.

4. Khuyến khích việc mở rộng và nâng cao chất lượng các chương trình, hình thức dạy học Tiếng Pháp và Tiếng Nhật ở các trường Tiểu học, THCS.

5. Đối với các lớp Tiếng Pháp/ Tiếng Nhật Ngoại ngữ 1(NN1), ưu tiên dạy học đồng thời tiếng Anh Ngoại ngữ 2 (NN2) hệ 7 năm với thời lượng 3 tiết/ tuần cho đến hết cấp THCS và THPT.

6. Điều tra tình hình, xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học 2 ngoại ngữ ở các trường có chất lượng tốt; báo cáo chính quyền; vận động học sinh, phụ huynh để bảo đảm chỉ tiêu hằng năm; đồng thời ưu tiên đầu tư các điều kiện về nguồn lực và cơ sở vật chất thuận tiện để dạy tốt 2 ngoại ngữ.

.....

Tải file đầy đủ bên dưới

Tải file

Số lượt xem : 1204

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác