Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 21 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 10:36 06/04/2016  

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TỈNH ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XV, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ XI, GIAI ĐOẠN 2016-2020


Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI; quán triệt nội dung yêu cầu của Nghị quyết số 29-NQ/TW về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; triển khai thực hiện Chương trình hành động số 234/CTr-SGDĐT  ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Sở Giáo dục – Đào tạo giai đoạn 2016-2020; Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố xây dựng Kế hoạch với những nội dung cụ thể như sau:

Tải file 1 Tải file 2 Tải file 3

Số lượt xem : 1205

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác