Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "


Ngày 19 tháng 06 năm 2018


Tin tức

Cập nhật lúc : 14:33 04/10/2017  

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc. Thực hiện công văn số 2202/SGD&ĐT-KTKĐCLGD, ngày 12/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2017-2018,

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Huế đối với bậc học mầm non, cấp Tiểu học và THCS,

Phòng GD&ĐT hướng dẫn thực nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) năm học 2017-2018 như sau:

A.NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo và hướng dẫn về công tác khảo thí và KĐCLGD đảm bảo tính thực tiễn, khả thi, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác khảo thí và kiểm định chất lượng các cấp.

3. Tổ chức triển khai tốt các hoạt động khảo thí, KĐCLGD theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, đặc biệt chú trọng tổ chức tốt việc xét Hoàn thành chương trình tiểu học và công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) và các kỳ thi khác trong năm học 2017-2018.

4. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác khảo thí và KĐCLGD ở tất cả các cấp học, bậc học; tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động KĐCLGD, nâng cao chất lượng công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài, chú trọng việc tổ chức thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá để phát triển nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

5. Tiếp tục thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế.  

...

Tải file đầy đủ tại đây:

Tải file

Số lượt xem : 790

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác