Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 26 tháng 04 năm 2019


Tin tức

Cập nhật lúc : 16:23 23/01/2019  

KẾT QUẢ HỘI THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH THCS CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2018 - 2019


Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc.

STT SBD Họ và tên Trường THCS Lớp Đạt giải
1 6 Phan Hồ Thanh Đức Trần Cao Vân 9/7 Nhất
2 19 Đinh Thường Trạm Nhiên Phạm Văn Đồng 9/5 Nhất
3 4 Lê Thị Linh Chi Chu Văn An 9/9 Nhì
4 16 Trần Hồng Ngọc Trần Cao Vân 9/6 Nhì
5 13 Hồ Nguyên Minh Chu Văn An 9/10 Nhì
6 9 Lê Minh Kha Chu Văn An 9/1 Nhì
7 20 Lê Nguyễn Minh Phúc Trần Cao Vân 9/7 Nhì
8 5 Dương Nguyên Hoàng Chi Trần Cao Vân 9/4 Nhì
9 11 Nguyễn Anh Cao Kỳ Phạm Văn Đồng 9/6 Nhì
10 26 Trần Thanh Toàn Phạm Văn Đồng 9/6 Nhì
11 3 Nguyễn Tôn Minh Châu Nguyễn Chí Diểu 9/11 Nhì
12 14 Lê Xuân Tuyết Minh Thống Nhất 9/5 Nhì
13 27 Hồ Đăng Quỳnh Trâm Thống Nhất 9/3 Nhì
14 24 Mai Xuân Thành Nguyễn Chí Diểu 9/10 Nhì
15 17 Nguyễn Đức Nguyên Nguyễn Chí Diểu 9/1 Ba
16 21 Phan Phúc Nhật Quý Trần Cao Vân 9/7 Ba
17 22 Ngô Phan Nguyên Tâm Chu Văn An 9/9 Ba
18 23 Lưu Thị Phương Thanh Nguyễn Hoàng 9/1 Ba
19 12 Nguyễn Đình Nhật Minh Hùng Vương 9/8 Ba
20 15 Hồ Tâm My Phạm Văn Đồng 9/5 Ba
21 2 Dương Phan Vân Anh Thống Nhất 9/2 Ba
22 25 Trương Quang Thượng Hùng Vương 9/1 KK
23 1 Trần Tiễn Nhật An Thống Nhất 9/4 KK
24 7 Hoàng Huy Học Tố Hữu 9/4  
25 8 Lê Quang Hưng Lê Hồng Phong 9/3  
26 18 Hoàng Thị Lâm Nhi Trần Cao Vân 9/7  
27 10 Hồ Văn Tuấn Kiệt Nguyễn Chí Diểu 9/2  
Danh sách này gồm có 23 thí sinh đạt giải, gồm 2 giải Nhất, 12 giải Nhì, 7 giải Ba và 2 giải KK.
Tải file

Số lượt xem : 981

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác