Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 16:19 27/01/2016  

Kết quả thẩm định đề tài Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn của học sinh và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên, Năm học 2015 - 2016

Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc. Căn cứ công văn số 2190/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2015 của Sở giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2015-2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế đã tiến hành thẩm định và tuyển chọn các đề tài của giáo viên và học sinh có chất lượng để tham gia dự thi cấp Tỉnh. Danh sách cụ thể như sau:

1. Đề tài được chọn tham gia dự thi cấp Tỉnh: (Danh sách đính kèm)

   2. Một số lưu ý:

- Các đơn vị có đề tài được chọn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo sự tư vấn của Ban giám khảo.

- Hồ sơ sau khi hoàn thiện nộp về Phòng giáo dục và Đào tạo thành phố Huế (bộ phận Phổ thông) vào ngày 29/01/2016.

- Toàn bộ sản phẩm của giáo viên và học sinh phải nộp qua trang truonghocketnoi.edu.vn theo hướng dẫn trước ngày 31/01/2016 (đính kèm).

Nhận được công văn này, Phòng yêu cầu Ban giám hiệu các trường có đề tài được chọn động viên, giúp đỡ để giáo viên và học sinh tham gia dự thi cấp Tỉnh đạt kết quả cao.

Tải file

Số lượt xem : 1486

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác