Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "


Ngày 12 tháng 05 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:57 04/11/2016  

Kiểm tra hồ sơ phổ cập giáo dục- xóa mù chữ năm 2016


Kính gửi: - Ban chỉ đạo PCGD-XMC 27 Phường thuộc thành phố Huế; - Hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS trực thuộc. Thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục xóa mù chữ (PCGD-XMC); Thông tư 07/2016/TT-BGD&ĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD- XMC; Thực hiện công văn số 1963/SGD&ĐT-GDCN-GDTX ngày 26/8/2016 của Sở GD&ĐT về việc triển khai thực hiện PCGD-XMC; Thực hiện công văn số 2881/UBND-GD ngày 19/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Huế về việc triển khai thực hiện PCGD-XMC. Phòng GD&ĐT hướng dẫn kế hoạch kiểm tra hồ sơ PCGD-XMC năm 2016 như sau:

1. Hoàn tất việc tự kiểm tra của đơn vị cấp phường trong tháng 10/2016; chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ, biểu mẫu theo quy định để Thành phố kiểm tra vào tháng 11/2016.

- Thời gian: Từ ngày 08/11/2016 đến 12/11/2016 ( Buổi sáng làm việc từ 7 giờ 30; buổi chiều làm việc từ 14 giờ).

- Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT Thành phố ( 24 Tố Hữu, Huế).

( có lịch kiểm tra cụ thể cho từng phường theo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Huế kèm theo).

- Thành phần: Trưởng ban Chỉ đạo PCGD-XMC cấp phường, Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS và giáo viên hoặc nhân viên phụ trách công tác PCGD-XMC của đơn vị để tham gia với đoàn khi kiểm tra và giải trình hồ sơ của đơn vị khi đoàn kiểm tra trao đổi, chất vấn.

 

Tải file đầy đủ tại đây:

Tải file

Số lượt xem : 740

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác