Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''


Ngày 07 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 13:54 18/08/2016  

Lập hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017


Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường trực thuộc.

Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”; công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07/7/2016 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGUT lần thứ 14 năm 2017; công văn số 1727/SGDĐT-VP ngày 01/8/2016 của Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGUT) lần thứ 14 năm 2017.

Để việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2017 đầy đủ, chính xác, đúng quy trình, thủ tục và thời gian quy định. Phòng GD-ĐT yêu cầu ông (bà) Hiệu trưởng thực hiện một số công việc sau:

1. Quán triệt nội dung Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, công văn số 1727/SGDĐT-VP ngày 01/8/2016 của Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGUT) lần thứ 14 năm 2017 đến tận cán bộ, giáo viên trong đơn vị.

2. Nghiêm túc tổ chức việc bình xét, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và lập hồ sơ xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú theo quy định.

3. Hồ sơ nộp về Phòng GD-ĐT để trình Hội đồng cấp Thành phố:

a) Hồ sơ cá nhân: 05 bộ, mỗi bộ gồm có

- Sáng kiến kinh nghiệm hoặc đề tài khoa học theo quy định tại điểm 4. Điều 8 và điểm 4.Điều 9-Chương II-Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ: mỗi loại 01 bản/1bộ

- Bản photo (không cần công chứng) giấy chứng nhận hoặc giấy khen hoặc Bằng khen các danh hiệu thi đua theo quy định tại điểm 3.Điều 8 và điểm 3.Điều 9-Chương II-Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ: mỗi loại 1 bản/1bộ

- Bản khai thành tích cá nhân đề nghị xét tặng: 10 bản/01 bộ (M1)

- Tóm tắt thành tích của từng cá nhân đề nghị xét tặng: 03 bản/01 bộ (M4)

Tải file

Số lượt xem : 762

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác