Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "


Ngày 13 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 09:11 23/04/2020  

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 9 từ 20/4 đến 23/4

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế thông báo lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 9 từ ngày 20/4/2020 đến 23/4/2020 như sau:

NGÀY

GIỜ PHÁT

MÔN

TÊN BÀI GIẢNG

TÊN GIÁO VIÊN

TÊN TRƯỜNG

20/4/2020

Thứ Hai

15h00 – 15h30

Toán 9

Công thức nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn

Trần Thị Nhã Trang

THCS Nguyễn Tri Phương

15h35 – 16h05

Ngữ văn 9

Hướng dẫn học sinh tự học: Nghĩa tường minh và hàm ý

Lê Thị Trúc Dự

THCS Nguyễn Chí Diểu

21/4/2020

Thứ Ba

15h00 – 15h30

T. Anh 9

(hệ 7 năm)

Unit 9: Natural dissasters

(Read)

Trương Thị Thùy Trang

THCS Đặng Vinh

15h35 – 16h05

T. Anh 9

(hệ 10 năm)

Unit 10: Space travel (Skills 1)

Hồ Thị Ngọc Uyển