Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 07:47 09/03/2017  

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Đề nghị các trường in nội dung này và đem theo để ngày mai (11/3) tham gia tập huấn Kiểm định chất lượng giáo dục tại trường THCS nguyễn Bỉnh Khiêm

I. Một số vấn đề lý luận về kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD)

1. Giới thiệu chung

KĐCLGD là hoạt động đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn KĐCLGD do Bộ GD&ĐT quy định đối với các CSGD.

Kiểm định chất lượng giáo dục là yêu cầu thiết yếu trong công tác quản lý và đảm bảo chất lượng giáo dục, là phương thức xác định mức độ đáp ứng của đơn vị đối với các mục tiêu và chuẩn mực chất lượng giáo dục, từ đó đề ra những giải pháp phù hợp nhằm phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu để nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của CSGD.

Muốn tồn tại và phát triển, các CSGD phải không ngừng vận động, sáng tạo, nghiên cứu, tìm ra những giải pháp phù hợp với đặc điểm của giáo dục Việt Nam để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục  và đào tạo.

2. Mục đích KĐCLGD 

Kiểm định chất lượng giáo dục CSGD nhằm giúp CSGD xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn, để xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của cơ sở giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá và công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

3. Vai trò của KĐCLGD

- KĐCLGD giúp cho các nhà quản lý giáo dục nhìn lại toàn bộ hoạt động của các nhà trường một cách có hệ thống để từ đó điều chỉnh các hoạt động giáo dục của nhà trường theo một chuẩn mực nhất định.

- KĐCLGD giúp cho các nhà trường định hướng và xác định chuẩn chất lượng nhất định. Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012  của Bộ GD&ĐT  quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ KĐCLGD CSGD phổ thông và thường xuyên. Các tiêu chuẩn này chính là những định hướng cho việc xây dựng và phát triển nhà trường trong giai đoạn hiện nay; là quy định tổi thiểu mà các nhà trường cần phải đạt được nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục, từ đó, mỗi trường sẽ từng bước xác định chuẩn cho từng hoạt động giáo dục nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra.

- KĐCLGD tạo ra cơ chế đảm bảo chất lượng vừa linh hoạt vừa chặt chẽ bao gồm tự đánh giá và đánh giá ngoài.

4. Ý nghĩa của tự đánh giá

Tự đánh giá là một khâu quan trọng trong hoạt động KĐCLGD của CSGD. Đó là quá trình đơn vị tự xem xét, đánh giá theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn KĐCLGD để báo cáo về hiện trạng chất lượng và hiệu quả các hoạt động so với yêu cầu của tiêu chuẩn KĐCLGD, từ đó có các biện pháp điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn KĐCLGD, đạt các mục tiêu đề ra và hoàn thành sứ mạng của đơn vị đối với xã hội và cộng đồng.

Tự đánh giá đơn vị không chỉ là căn cứ để triển khai công tác đánh giá ngoài mà còn là cơ sở để đơn vị cải tiến chất lượng, đồng thời thể hiện tính tự chủ và trách nhiệm giải trình của đơn vị trong toàn bộ hoạt động giáo dục, đóng góp cho cộng đồng, xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với sứ mạng và mục tiêu của đơn vị.

Tự đánh giá đơn vị là một quá trình đòi hỏi nhiều công sức, thời gian và sự tham gia của các tập thể và cá nhân trong toàn đơn vị. Hoạt động TĐG đòi hỏi tính khách quan, trung thực và công khai. Các giải thích, nhận định, kết luận đưa ra trong quá trình TĐG phải dựa trên các minh chứng phù hợp, đảm bảo độ tin cậy.

Tự đánh giá đơn vị là một khâu quan trọng trong việc tạo cơ sở dữ liệu cơ bản, đảm bảo tính khoa học cho việc lập kế hoạch cải tiến chất lượng của đơn vị, điều chỉnh lại mục tiêu (nếu cần thiết) cho giai đoạn tiếp theo, lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động, chiến lược phát triển của đơn vị.

Tóm lại: Tất cả các hoạt động giáo dục đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó hoạt động KĐCLGD cần được xem là một trong những giải pháp quan trọng mà các cơ sở giáo dục cần triển khai. Nhận thức đầy đủ và đúng mục đích, vai trò và ý nghĩa của công tác KĐCLGD, các nhà quản lý giáo dục sẽ thực hiện tốt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.

...

Tải file đầy đủ tại đây

Tải file

Số lượt xem : 1335

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác