Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 13 tháng 07 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:01 10/03/2017  

Nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017


Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc. Căn cứ Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Căn cứ Hướng dẫn số 759/HD-SNV ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Sở Nội vụ Thừa Thiên Huế thực hiện một số nội dung nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của UBND thành phố Huế về việc ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; căn cứ công văn số 1173/UBND-NV ngày 12/5/2014 của UBND Thành phố về việc nâng bậc lương; Phòng Giáo dục& Đào tạo thành phố Huế yêu cầu các đơn vị thực hiện những nội dung sau:

1. Hiệu trưởng tổ chức triển khai nội dung văn bản nâng bậc lương đến tận CBGVNV trong toàn đơn vị.

Công khai về nguyên tắc, đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn xét đề nghị nâng bậc lương theo quy trình.

Hằng năm phải lập danh sách tiến hành họp xét và niêm yết công khai tại phòng hội đồng và yêu cầu CBGVNV có trách nhiệm tự kiểm tra lại hệ số lương, bậc lương và thời gian hưởng lương để báo cáo với nhà trường nếu có sai sót.

.........

Tải file đầy đủ tại đây:

 

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 831

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác