Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:00 09/03/2016  

Nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo 6 tháng đầu năm 2016


Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc

Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ

phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và Thông tư số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-

BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về phụ cấp thâm niên đối

với nhà giáo;

Phòng GD-ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai đến toàn thể cán bộ giáo viên và

thực hiện một số nội dung theo từng trường hợp sau:

1. Đối với các cán bộ giáo viên đã có Quyết định về việc hưởng chế độ phụ cấp

thâm niên:

Đơn vị phải tiến hành kiểm tra, rà soát dựa trên Quyết định về việc hưởng chế

độ phụ cấp thâm niên của các cán bộ giáo viên để đề nghị nâng tỉ lệ phụ cấp thâm

niên 6 tháng đầu năm (từ tháng 01 đến tháng 6) đối với nhà giáo. Nếu đơn vị có giáo

viên nghỉ công tác không hưởng lương thì trong thời gian đó không được tính phụ cấp

thâm niên nhà giáo.

2. Đối với các giáo viên đã đủ thời gian công tác giảng dạy 5 năm trở lên (sau

khi đã trừ thời gian thử việc), tính đến thời điểm 31/6/2016 thì tiến hành lập hồ sơ phụ

cấp thâm niên .

Các đơn vị nộp 2 bộ hồ sơ về Phòng GD-ĐT trước ngày 15/3/2016. Hồ sơ gồm

có:

- Tờ trình của đơn vị.

- Biên bản của đơn vị.

- Danh sách đề nghị nâng phụ cấp thâm niên 6 tháng đầu năm đối với nhà giáo

và bảng tổng hợp số năm giảng dạy của các giáo viên năm 2016.

* Đối với trường hợp 1: Quyết định về việc hưởng chế độ phụ cấp thâm niên

của các cán bộ giáo viên đang hưởng (photo không cần công chứng)

* Đối với trường hợp 2: Sổ BHXH, Quyết định (hoặc Thông báo) tuyển dụng

và Quyết định bổ nhiệm ngạch của UBND Thành phố (photo có công chứng).

Phòng GD-ĐT yêu cầu Hiệu trưởng nghiêm túc triển khai thực hiện và nộp hồ

sơ đúng thời gian theo quy định. Nếu có sự thiếu sót, Hiệu trưởng hoàn toàn chịu

trách nhiệm./.

Tải file

Số lượt xem : 909

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác