Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''


Ngày 07 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 10:16 07/05/2018  

Quản lý, chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.


Kính gửi: - Các trường Tiểu học và THCS trực thuộc; - Các tổ chức, cá nhân có mở lớp dạy thêm, học thêm. Thực hiện công văn số 734/SGDĐT-GDCN-GDTX ngày 03/4/2018 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế và công văn số 1296/UBND-VX ngày 18/4/2018 của UBND thành phố Huế về việc tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường và các tổ chức, cá nhân có mở lớp dạy thêm, học thêm (DTHT) triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Đối với các trường trực thuộc

- Tiếp tục tổ chức quán triệt đến tận cán bộ, giáo viên, học sinh những quy định về DTHT; có kế hoạch phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, giải thích để nhân dân, cha mẹ học sinh nắm vững các quy định nội dung Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, Quyết định số 63/QĐ-UBND của UBND tỉnh và các văn bản của Sở GD&ĐT về DTHT nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ GD&ĐT về việc chấn chỉnh tình trạng DTHT đối với giáo dục tiểu học. Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và nghiêm cấm tổ chức DTHT đối với học sinh tiểu học dưới mọi hình thức (trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống). Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa.

- Hiệu trưởng nhà trường cần có biện pháp quản lý tốt đội ngũ cán bộ giáo viên, không để cán bộ giáo viên trong trường vi phạm quy định về DTHT. Nếu để xảy ra, hiệu trưởng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên; đồng thời chịu trách nhiệm về việc quản lý, giám sát, cho phép giáo viên thuộc đơn vị mình tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

          - Phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tăng cường công tác kiểm tra về hoạt động DTHT; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra nội bộ trong nhà trường. Kiên quyết xử lý vi phạm quy định về DTHT một cách nghiêm minh theo quy định của Pháp luật.

....

Tải file đầy đủ bên dưới

Tải file

Số lượt xem : 651

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác