Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "


Ngày 21 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 17:22 03/05/2017  

QUYẾT ĐỊNH Về việc cử giáo viên THCS tham gia coi và chấm kiểm tra định kỳ cuối năm học đối với học sinh khối lớp 5 cấp tiểu học Năm học 2016 - 2017


TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HUẾ

Căn cứ Quyết định số 20921/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND thành phố Huế ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 786/SGDĐT-GDTH ngày 03/4/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối năm học 2016-2017;

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế;

Xét đề nghị của Tổ phổ thông Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế,

 

Tải file đầy đủ tại đây:

Tải file

Số lượt xem : 713

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác